Falch-Eriksen, Asgeir

Rapporten kartlegger utfordringer og problemer som barnevernet står overfor ved plassering av søskenflokker i fosterhjem. Seks av ti søsken splittes ved plassering. Stortinget og regjeringen har ytret at søsken skal plasseres sammen med mindre dette ikke er til barnets beste. I og med at dette er relativt nye krav, så hviler det store utfordringer innen tjenesteapparatet, og dets evne til å plassere søsken sammen. Utfordringene ser også ut til å ligge på et organisasjonsnivå og ikke i praksis. Den største utfordringen ser ut til at det ikke er nok tilgjengelige fosterhjem for søskenflokker. I tillegg tar rapporten for seg søskenrelasjonens rettslige stilling og hvilke konsekvenser denne har for krav til praksisfeltet. I dag er et prinsipp om familiefortrinn nedfelt i Grunnloven, og søskenrelasjonen er en type familie­relasjon. I de fleste tilfeller griper barnevernet inn i relasjonen mellom foreldre og barn. Barnevernet har ikke uten videre rett til å gripe inn i relasjonen mellom søsken. Dersom søsken skal splittes, så skal dette kun skje dersom det er til barnets beste. Til slutt gis noen forslag til tiltak som kan iverksettes for å bøte på utfordringene som reises ved plassering av søsken i fosterhjem. Forskningsprosjektet var kort (2 måneder), og det er et behov for ytter­ligere forskning for å kunne sikre målsetningen om at søsken skal plasseres sammen.

67 s., utgitt av NOVA i 2017.