Aarset, Monica Five og Aamodt, Hilde Anette | Engebrigtsen, Ada

Bufdir har i samarbeid med UDI utviklet og gjennomført kompetansekurs for ansatte i mottak og ansatte i barneverntjenesten med fokus på barn og familier i mottak og i barnevernet. Målsettingen var at dette på sikt vil kunne være med på å bedre situasjonen for barn, unge og familier i mottak. I denne sammenheng fikk NOVA i oppdrag å gi en avgrenset kunnskapsoversikt om temaet barn og familier i asylmottak samt å tematisere områder og problemstillinger som er særlig aktuelle for kompetansehevende kurs for ansatte i barnevernet og på asylmottak. Kunnskapsoversikten baserer seg på et utvalg av eksisterende norsk forskningslitteratur om temaet barn (og familier) i asylmottak. Oversikten er ikke ment å være uttømmende, men snarere en oversikt over overordnede emner og gjennomgang av enkelte sentrale studier. I tillegg til kunnskapsoversikten tematiseres områder og problemstillinger som er særlig aktuelle for kompetansehevende kurs på feltet.

59 s., utgitt av NOVA i 2016.