Film om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere. Det følger et veiledningshefte med denne filmen. Veiledningsheftet er for deg som snakker med barn og unge om asylprosessen og hverdagen på omsorgssenteret eller i asylmottaket. Filmen finnes på 9 ulike språk i tillegg til norsk

4:05 min., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.