Patras, Joshua og Mikkelsen, Reidun | Klest, Sihu

I denne rapporten evalueres implementeringen av faglig standard for akutte tiltak ved barnevernsenheter i alle regioner av Norge. Implementeringen ble støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og var den første fasen i en nasjonal lansering av standardene. Fjorten enheter har deltatt i evalueringen. Opplæring i den nye standarden begynte i 2012 og implementeringen den 1. januar 2013. Resultatene fra studien og anbefalinger for den fremtidige implementeringsinnsatsen presenteres i rapporten. Denne rapporten er andre del av en todelt rapport.

50 s., utgitt av Universitetet i Tromsø- Norges arktiske universitet i 2015.