Familieråd er ein måte å arbeide på der familien og nettverket er med på å finne gode løsningar når familien og barn i familien har det vanskeleg. Målet med familieråd er å komme fram til ein plan som tek vare på barnet.

3 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2007.