For å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget en film og en brosjyre. I dette dokumentet gir direktoratet anbefalinger om hvordan dette informasjonsmaterialet kan benyttes i barneverninstitusjonene og omsorgssentrene. Filmen og brosjyren er verktøy som skal bidra til å styrke barn og unges kunnskap om sine rettigheter. Informasjonsmaterialet er todelt: en brosjyre som handler om barn og unges rettigheter når de bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter, og en film som viser et utvalg av rettigheter. Målgruppen for informasjonsmaterialet, er først og fremst barn og unge som bor i barneverninstitusjon og omsorgssenter. Informasjonsmaterialet er også et verktøy for ansatte for å kommunisere med barn og unge om deres rettigheter.

9 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.