Tabeller til rapporten Kartlegging av holdninger til skolegang for barn og unge med tiltak fra barnevernet...På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

37 s., utgitt av Rambøll i 2015.