Centrum Ochrony Praw Dziecka ma za zadanie udzielenie pomocy i wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom w sytuacjach trudności domowych lub takich, w których dziecko z innych powodów potrzebuje pomocy ze strony instytucji (na przykład problemy z zachowaniem, narkomania). Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie opieki swoim dzieciom. Jednak jeśli rodzice są bardzo zmęczeni lub przeżywają trudności, Centrum Ochrony Praw Dziecka udziela im pomocy w celu zabezpieczenia dzieciom i młodzieży odpowiedniej opieki. Centrum Ochrony Praw Dziecka ma za zadanie dopilnowanie, aby dzieci i młodzież żyjące w warunkach, mogących wywrzeć niekorzystny wpływ na ich zdrowie i rozwój, otrzymały we właściwym czasie odpowiednią pomoc i opiekę, która pozwoli im wzrastać w bezpiecznych warunkach. Barnevernet. Til barnets beste. Brosjyre på polsk.

7 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2015.