Til denne brosjyren er det laget en film som viser situasjoner hvor ulike rettigheter blir tatt opp. Brosjyren og filmen skal sette i gang samtaler og diskusjoner om rettighetene dine, slik at du forstår hvorfor de voksne noen ganger setter grenser for deg eller for andre.

32 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2013.