Målgruppen for artikkelsamlingen er alle som er involvert i fosterhjemsarbeid, som ansatte i kommunalt og statlig barnevern, tjenester for barn og unge, tilsynsførere, studenter, men også barn, unge, foreldre og øvrig nettverk og fosterforeldre. Selv om artiklene hovedsakelig omhandler slektsplasseringer er det tenkt at innholdet også kan ha overføringsverdi til å gjelde nettverksplasseringer. Artiklene kan leses hver for seg eller fra perm til perm.

37 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014.