Wollscheid, Sabine og Wollscheid, S. | Blaasvær, N. | Einagel, V. I. | Hammerstrøm, K.T.

Både i Norge og internasjonalt har antall barn og unge med behov for fosterhjem økt over tid. Samtidig har det blitt rapportert en nedgang i antall fosterhjem. Rekruttering av tilstrekkelig antall fosterforeldre, og ikke minst, rekruttering av egnede fosterforeldre er derfor en stor utfordring for barnevernet. I et langsiktig perspektiv omfatter rekrutteringsprosessen identifisering av egnede fosterforeldre, samt prosessen med å beholde egnede fosterforeldre. Langsiktig rekruttering av egnede fosterforeldre er avgjørende for å forhindre kontaktavbrytelse mellom fosterforeldre og barna for tidlig, noe som kan ha uheldige konsekvenser for barnas videre utvikling. Den systematiske oversikten er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

46 s., utgitt av Kunnskapssenteret i 2014.