Denne veilederen er ikke lenger gjeldende. Se Bufdir.no for oppdatert, digital veileder under Barnevern - Fagstoff: "Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten". Veilederen er primært rettet mot kommunalt og statlig barnevern, og følger den vanlige saksgangen i en barnevernssak. Den inneholder kunnskap og rutinebeskrivelser til bruk i arbeidet med den enkelte sak som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold

97 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.