Myrvold, Trine og Møller, Geir | Zeiner, Hilde | Helgesen, Marit | Kvinge, Torunn | Vardheim, Ingvild

Forvaltningsreformen i barnevernet innebar en statliggjøring av det tidligere fylkeskommunale barnevernet og opprettelsen av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familieetaten. Evalueringen ser på reformens betydning for samhandlingen mellom kommunalt og statlig barnevern, samarbeid med tilgrensende tjenester, tiltaksbruk og fagutvikling

485 s., utgitt av Norsk institutt for by- og regionforskning i 2012.