Det er barn og unge med de vanskeligste problemene som er plassert i statlige barnevernstiltak, og mange har opplevd alvorlig omsorgssvikt eller overgrep, eller de sliter med alvorlige atferdsvansker. Samtidig er det en heterogen gruppe med tanke på årsaken til plasseringen, og hvilke behov de har for oppfølging og behandling. De statlige tiltakene er også svært forskjellige. Barn som blir plassert utenfor hjemmet bor i institusjon og fosterhjem, mens MST er et foreldrestøttende program for foreldre til ungdom med alvorlige atferdsvansker. Oppholdstid i institusjon og statlige fosterhjem er også svært ulik. På grunn av disse variasjonene i tilbud skal undersøkelsens resultater tolkes og sammenlignes med forsiktighet...På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

120 s., utgitt av Rambøll i 2011.