Det er no 5 år sidan Barne-, ungdoms- og familieetaten blei oppretta. Sidan da har vi fått mange spennande og krevjande oppgåver.

19 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2009.