Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) jobbar med vekst og utvikling for barn, unge og familiar. Bufetat vedtok 2007 ein langsiktig strategi som beskriv kva etaten skal ha nådd innan 2012. Strategien bind saman etaten sitt felles verdigrunnlag – respekt – åpenhet deltakelse – med våre prioriterte strategier for måloppnåing, utvikling, samarbeid og kvalitet.

16 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2008.