Grytbakk, Anne og Borgestrand, Jannicke H

Denne rapporten omhandler temaet ungdom og prostitusjon. Det er et tema som har opptatt mange i Trondheim gjennom årene. Pressen har tatt opp denne problemstillingen uten at man har klart å dokumentere hvor utbredt fenomenet er i Trondheim by. Også mange studenter ved Sosialhøgskolen har vært opptatt av fenomenet og har prøvd å undersøke det. Dette har resultert i ulike prosjektrapporter. For å gjøre en lang historie kort, kan vi slå fast at det de har kommet opp med er mange myter men lite dokumentasjon på hva som foregår. Det er derfor naturlig at Trondheim kommune vil ha mer kunnskap om ungdommer som selger eller bytter seksuelle tjenester. Dette for å kunne foreta mer målrettet innsats overfor denne målgruppen

69 s., utgitt av Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge i 2004.