Neumann, Cecilie Basberg

Dette notatet handler om barnevernstiltaket LINK i Trondheim kommune. LINK er et tiltak for ungdom mellom 12 og 16 år og regnes som et hjemmebasert hjelpetiltak. Ung­dommene i tiltaket bor hjemme sammen med sine foreldre eller foresatte, og møtes i LINKs lokaler tre ganger i uken etter skoletid. I tilegg til dette avholdes det en helgetur en gang i måneden i løpet av skoleåret. LINKs ide og virksomhet er å gi hjelp og støtte til ungdommene på tre arenaer; i LINKs lokaler gjennom jevnaldersosialisering, overfor skolen og overfor hjemmet. Evalueringen pågikk i snaue seks måneder, fra mars til oktober 2009. Det viktigste empiriske grunnlaget for evalueringen er feltarbeidet utførte blant ungdommene og miljøterapeutene ved LINK. I tilegg til dette har Neumann intervjuet og snakket med mange personer som har hatt erfaringer med og synspunkter på LINK; foreldre, saksbehandlere i barnevernet, ledere i barnevernet, familie­terapeuter, terapeuter i BUP og lærere. På oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

87 s., utgitt av Arbeidsforskningsinstituttet i 2010.