• Svaleveien inngangsparti
  Svaleveien inngangsparti
 • Sandkasse og lekestue
  Sandkasse og lekestue
 • Lekerom
  Lekerom
 • Felles tv-stue
  Felles tv-stue
 • Stua i leiligheten
  Stua i leiligheten
 • Kjøkkenet
  Kjøkkenet

Familiebehandling Svaleveien

Dette har vi hos oss
 • Egen nøkkel
 • Lekerom
 • PC
 • Sykler
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Stor uteplass og plen
 • Lekestue
 • Felles TV-stue
 • Egen leilighet med TV
Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Nærområdet, skole og fritidsaktiviteter

Avdelingen ligger i Gulsetringen 313 på Gulset, ca. syv km fra sentrum i Skien.

Gulset er et stort boligområde med et lite kjøpesenter i gangavstand fra enheten. Det er fine turmuligheter i nærheten både sommer og vinter. Nærområdet kan dere bruke aleine og sammen med ansatte på institusjonen.

Skole og barnehage

De barna som skal bo på senteret for en tid skal gå på Stigeråsen barneskole dersom de ikke kan fortsette på sin vanlige skole. Stigeråsen skole ligger i gangavstand fra senteret. Foreldre har, sammen med skolen, et hovedansvar for skoleopplæringen til barna. Alle barn har rett og plikt til å gå på grunnskolen (1-10. klasse).

Er den vanlige barnehagen i nærheten kan barnet fortsette der.

Offentlig transport

Det er gode bussforbindelser til sentrum.

Fritidsaktiviteter

Nærmeste store kjøpesenter heter Herkules som ligger ti minutter unna med buss/bil. Stor flott fritidspark med ulike aktiviteter, treningssenter og svømmehall ligger også nært, ca. ti minutter. Det er også kulturtilbud som kinoteater, konserter lett tilgjengelig i kommunen.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Ansatte

Vi 16 som jobber her har forskjellig utdanning. Vi er barnevernspedagoger, psykologer, førskolelærere/lærer og hjelpepleiere.

Vi har tre faste nattevakter på huset.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Vi jobber for at du skal bli best mulig i stand til å gi barnet ditt den omsorgen det trenger og at dere som familie skal få gode måter å samarbeide på. Vi tilpasser hjelpen vi gir deg og din familie, og sammen med dere og barneverntjenesten finner vi ut hva barnet trenger.

I behandlingen vår er vi opptatt av å få frem gode beskrivelser av hvordan dere har det sammen og vi gir støtte slik at dere kan få til gode endringer. Vi tilbyr deg veiledning ved å formidle kunnskap, videotilbakemelding og terapeutiske samtaler. Teamet er ofte sammen med dere i det daglige familielivet.

Eget team

Hver familie får sitt eget team som består av tre til fire ansatte. Teamet har forskjellig utdannelse og oppgaver, miljøterapeut, psykolog og Marte-Meo terapeut. 

Til deg som skal bo her

Til deg som skal bo her

Frivillig

Alle som bor hos oss bor her frivillig. Før dere flytter inn møtes vi og gir dere mye informasjon om oss og hvordan vi har det her.

Dere må gjerne ta med for eksempel egne bilder, leker og kosebamser når dere kommer hit.

Når dere bor hos oss har dere sykemelding fra arbeidsgiver.

Egen leilighet

Du og familien din bor i egen leilighet. Dere skal bo her i ca. 5-6 måneder. Dere kan ta imot besøk mens dere er her, men det må vi avtale på forhånd.

Hjem i helgene

Vi ønsker at dere skal ta vare på kontakten dere har med venner, familie og fritidsaktiviteter i den tiden dere bor ved senteret, men likevel ha muligheten til å bare være dere alene og jobbe konsentrert her sammen med miljøterapeutene. Derfor har hver familie en helg i måneden på senteret og de andre helgene er familien på permisjon.

Samarbeidsmøter

På samarbeidsmøter deltar dere, primærkontakten, behandlingsansvarlig og barneverntjenesten. Vi snakker om hvordan utviklingen både for dere som foreldre og barna har vært den siste perioden i forhold til målene i tiltaksplanen.

 • Tiltaksplan
 • Behandlingsansvarlig
 • Primærkontakt

Rettigheter når du bor på institusjon

 

PMTO

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

PMTO - et foreldreveiledningstilbud

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever at det er utfordrende å samarbeide med barna. PMTO- metoden skal være et hjelpemiddel til å få mindre negativ oppførsel og en positiv utvikling hos barnet og samarbeidet. Målgruppe er barn fra 3-12 år.

Det er dere som er foreldrene som er barnets viktigste læremestere.Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy. Barnet skal få ros for positiv oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

PMTO-teamet

Vi er to PMTO-terapeuter på Telemark barne- og familiesenter.

Slik jobber vi

Det er vanlig at vi jobber sammen i seks til åtte måneder.

Det legges opp til ett treff i uken og telefonkontakt i tillegg. De fleste timene er bare med foreldre, men siden det er viktig å bli kjent med barnet, kommer også barnet til time i starten og i varierende grad gjennom resten av forløpet.

PMTO er en strukturert behandlingsmetode, som er oversiktlig. Vi gjennomgår faste tema som vi tilpasser den enkelte familie.

Søknad

Det er barneverntjenesten i kommunen som, sammen med familien, søker PMTO. Søknaden går via Inntak i Bufetat til oss i PMTO. Når vi har mottatt søknaden, er det vi, sammen med kommunen og foreldrene, som har møter for å avklare familiens behov og legger planen for det videre arbeidet.

Samarbeid med barneverntjenesten

Barneverntjenesten er med i oppstarten for å formidle hva de mener familien trenger hjelp til. De kommer også inn underveis i et evalueringsmøte for å høre hvordan det går, og om det er smart å sette i gang flere hjelpetiltak for å støtte en positiv utvikling. Til sist deltar barneverntjenesten i avslutningen. De mottar en sluttrapport, som er gjennomgått med foreldrene.

Familie- og beredskapshjem

Familiehjem

Familiehjem

Vi har ti familier som tar imot barn som trenger en stabil situasjon over lengere tid.

Ansatte

Det er to familiehjemkonsulenter som veileder familiene og har tett kontakt med barna.

Hjemmene

Barna blir fulgt opp på skole, i fritidsaktiviteter og kontakt med venner. Barna har kontakt med familie og nettverk.

Samarbeid

Vi har jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i kommunen og andre instanser.

Vil du vite mer?

Beredskapshjem

Beredskapshjem

Tilsammen har vi 15 beredskapshjem.

Beredskapshjemmene er familier som er spesielt kvalifisert gjennom opplæring og kursing til å hjelpe barn i en akutt krise.

Ansatte

Disse familiene får oppfølging i det daglige av tre ansatte som veileder familiene og samtaler med barna.

Hjemmene

Når barna flytter inn i et beredskapshjem fortsetter de med skolegang og fritidsaktiviteter. I et beredskapshjem bor barna en kort periode.

Samarbeid

Det er jevnlige samarbeidsmøter med barneverntjenesten i kommunen og andre instanser.

Barna har kontakt med familie og nettverk.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Telemark skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler.  Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 


Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vi er sammen om utvikling!

Om institusjonen

Barne- og familiesenter som gir tilbud til foreldre med barn opp til 12 år som ønsker hjelp til å styrke foreldrerollen.

Avdelinger

 • Svaleveien, Skien
 • Beredskapshjem, Telemark
  • 15 hjem
 • Familiehjem, Telemark
  • 10 hjem
Besøksadresse

Gulsetringen 313, 3742 Skien

Postadresse

Gulsetringen 313, 3742 Skien

Telefon

466 17 770

Epost
telemark.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Anne Valen
Anne Valen
Enhetsleder

Tlf: 466 18 266