• Hovedbygget ved Humla akuttsenter i Ålesund
  Hovedbygget ved Humla akuttsenter i Ålesund
 • Spill- og TV-stue i førsteetasjen
  Spill- og TV-stue i førsteetasjen
 • Tre dager i uka har vi egen kokk som forbereder fellesmåltid
  Tre dager i uka har vi egen kokk som forbereder fellesmåltid
 • På spisestua spiser ansatte og de som bor her sammen
  På spisestua spiser ansatte og de som bor her sammen
 • Stua i andreetasjen
  Stua i andreetasjen
 • Sittegruppe ute til godværsdager
  Sittegruppe ute til godværsdager
Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Klatreutstyr
 • Skiutstyr
Nærområdet

Nærområdet

Humla akuttsenter ligger på Humla i Ålesund Kommune. Vi har etablert oss i nytt flott bygg i rolige og praktfulle omgivelser.

Transport

Det tar ca. ti minutter å kjøre fra rutebilstasjonen på Moa. Til Ålesund sentrum er det 30 minutter å kjøre og 45 minutter til Vigra flyplass.

Natur og friluftsliv

Vi er så heldige å være lokalisert i en kommune med store muligheter for utendørsaktiviteter. Naturen ligger rundt oss med mange spennende utfordringer.

På Humla er det gode muligheter for utflukter i området, sommer som vinter, for eksempel bading, fisking, båtturer, klatring, skiturer, fjellturer og sykling.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Det er 14 ansatte som jobber i turnus på Humla. Turnusen består av langturnus der personalet bor på jobb i to og tre dager. Det er tre ansatte som går i to-delt turnus, dag og kveld, og institusjonen har våken nattevakt, det er tre ansatte som deler på nattevaktene.

De som jobber på Humla har ulik bakgrunn, men de fleste er barnevernspedagoger og sosionomer.  De ansatte er glade i friluftsliv og stiller opp på ulike aktiviteter sammen med de som bor her. Dette er en viktig del av arbeidet for å bli kjent og skape trygge rammer for beboerne.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Akuttplassering

Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Les mer om akuttplasseringer.

Faglig veileder

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her. 

Familieråd

I alle inntak blir det vurdert om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Her kan du lese mer om familieråd.

Andre metoder vi jobber ut fra

 • European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD) – et verktøy for å kartlegge hvordan barnet eller ungdommen vurderer sine egne risikofaktorer. Dette skjer ved intervju med den enkelte når de har bodd her i to uker
 • International Child Development Programme (ICDP) – er et universelt forebyggende tiltak for å støtte og fremme psykososial omsorgskompetanse for foreldre og andre omsorgspersoner
 • Handlekraft handler om traumebevisst omsorg. Utgangspunktet er at barn og unge som bor på institusjon trenger hjelp til å regulere følelsene sine i trygge rammer og med gode relasjoner til omgivelsene.
Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Når du kommer hit

Mange opplever det som svært vanskelig å bli plassert i en institusjon, særlig på kort varsel. Det å måtte flytte hjemmefra til en ny og fremmed plass med fremmede folk er en stor forandring i livet. Derfor er det viktig for oss at dere som kommer hit opplever trygghet på institusjonen. Vi bruker den første dagen til å vise deg rundt på institusjonen og i nærmiljøet, slik at vi blir bedre kjent med hverandre.

Helsesjekk

Alle som kommer hit skal ha en helsesjekk innen 24 timer og helst før ankomst til institusjonen.

Hverdagen din på Humla

Skole

Vi har skoletilbud til barn som er i skolepliktig alder. Vi samarbeider med Blindheim ungdomsskole. Alle som bor her som er i skolepliktig alder får et godt tilrettelagt undervisningstilbud der.

Overlapp/vaktmøte

Vi planlegger kveldens aktiviteter sammen med den enkelte beboer, for eksempel om det er lekser eller organisert idrett.

Mat og måltider

Personalet står for matlagingen. Alle måltidene er til fastsatte tidspunkt og personale, barn og ungdommer spiser sammen.

Lommepenger

Du får utbetalt lommepenger på onsdager. En del toalettartikler er tilgjengelige på institusjonen, men om du for eksempel bruker en bestemt type såpe så må du kjøpe inn dette selv.

Fritid og aktiviteter 

I fritida, og på dagtid for de som ikke har dagtilbud, bruker vi en del tid på aktiviteter sammen, som for eksempel båtturer, fjellturer, fiske og annen fysisk aktivitet. Vi vil gjerne ha dine innspill på hvilke aktiviteter du ønsker når du bor her.

Mobiltelefon og PC

De fleste har egen mobil eller bærbar PC. Du kan bruke disse som du ønsker men bruken må ikke gå utover nattesøvn eller andre aktiviteter. Vi tillater ikke store stasjonære PCer eller musikkanlegg på huset.

Samarbeid med familie og nettverk

Vi vil at du skal opprettholde kontakten med nær familie under oppholdet. Vi legger til rette for besøk og samtaler på telefon. Kontakt med venner kan du også ha. Her samarbeider vi med barnevernet som kan si noe om hvem du kan ha kontakt med. Når det gjelder hjemreise er dette som regel ikke aktuelt i den akutte fasen. Imidlertid kan det gjøres individuelle avtaler i tråd med planer fra barneverntjenesten og familien, der dette er ønskelig ut fra målsetting med oppholdet.

Rettigheter når du bor på institusjon

Les om hvilke rettigheter du har når du bor på institusjon og hvilke begrensninger vi som jobber her kan sette om det er nødvendig.

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Møre og Romsdal fører tilsyn for å sikre at alle som bor på institusjon får god omsorg og behandling. Statsforvalteren skal også følge med på at alle gjeldende lover og regler blir fulgt. Statsforvalteren besøker institusjonen minst to ganger i året, og snakker blant annet med beboerne om hvordan de har det på institusjonen.

Om beboerne opplever at rettighetene deres ikke blir ivaretatt, kan de klage til Statsforvalteren. De som jobber på institusjonen hjelper beboerne med klagen dersom det er ønskelig.

Avdeling beredskapshjem

Avdeling beredskapshjem

Beredskapshjem er fosterhjem som på kort varsel kan ta imot barn og unge som er i en akutt situasjon. Beredskapshjem skal ha omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine. I beredskapshjemmet har en voksen i familien beredskapshjemsoppgaven som jobb.

 • Humla er tilknyttet 14 beredskapshjem for barn og unge i alderen 0 til 18 år
 • Et beredskapshjem er en familie bestående av to voksne med eller uten egne hjemmeboende barn hvor den ene voksne har oppdrag som omsorgsperson på full tid
 • Beredskapshjemmene tar i mot barn og unge på bakgrunn av barneverntjenestens vedtak etter Lov om barneverntjenester §§ 4-6, 1. og 2. ledd, 4-4, 6. ledd og unntaksvis 4-17, jfr. 4-12
 • Beredskapshjem kan også ta i mot søsken
 • Oppholdstiden er inntil tre måneder (kan forlenges)
 • Beredskapshjemmene følger den samme veilederen som akuttinstitusjonene

Beredskapshjemmene tar i mot barn og unge med behov for akutt plassering utenfor hjemmet og som kan ha nytte av et familiebasert tiltak i en krise- eller akuttsituasjon. Her får de en omsorgsbase basert på den enkeltes behov i en midlertidig periode.

En forutsigbar hverdag er sentralt under et opphold i et beredskapshjem, for eksempel skole, barnehage (når det er tilrådelig) og faste fritidsaktiviteter. Det legges til rette for en ny nærskole dersom barnet eller ungdommen ikke kan fortsette på sin tidligere skole. Det legges også til rette for at de skal fortsette med fritidsaktiviteter de allerede er med på eller få mulighet til å delta på nye aktiviteter.

Kontakt beredskapshjemavdelingen

Beredskapshjemavdelingen og institusjonen har felles mottak: Humla akuttsenter, telefon 466 17 667.

Omsorg, stabilisering og mestring i trygge og gode omgivelser.
 • Akuttinstitusjon for barn og ungdom mellom 12 og 18 år
 • Institusjonen har 4 plasser
 • Målgruppen er ungdom som er plassert etter barnevernloven §§ 4-6, 1. ledd (under 15 år), 4-6, 2. ledd og 4-17, jfr 4-12
 • Oppholdstid er fire til seks uker
 • Lokalisert på Humla i Ålesund kommune
 • Akuttinstitusjonen har beredskapshjemavdeling tilknyttet 14 beredskapshjem for barn og unge
Besøksadresse

Humla, 6020 Ålesund

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 17 667

Bjørn Arntzen
Leder

Tlf: 466 17 667 (sentralbord)