• Erik Børresen - fra hagen
  Erik Børresen - fra hagen
 • Erik Børresen kjøkken
  Erik Børresen kjøkken
 • Erik Børresen spiseplass
  Erik Børresen spiseplass
 • Erik Børresen stuedel
  Erik Børresen stuedel
 • Erik Børresen - huske i hagen
  Erik Børresen - huske i hagen
 • Erik Børresen - kjøkken med spisedel
  Erik Børresen - kjøkken med spisedel
Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på et senter for foreldre og barn. Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får delta i hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre. Dere må derfor følge senterets husordensregler og rutiner.

Tilsyn. Fylkesmannen Buskerud skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

 

Erik Børresen barnevernsenter

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Egen nøkkel
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Buskerud barne- og familiesenter ligger sentralt til i Drammen. 

Offentlig transport

Det er gangavstand til sentrum og buss-/togstasjon.

Skole og barnehage 

Barn i skolealder fortsetter på sin egen skole dersom det er mulig. Lerberg skole- og kompetansesenter i Hokksund har ansvar for skolegangen til barn på institusjon, og mange av skolebarna hos oss går der.

Barn som går i barnehage i nærheten fortsetter i denne, men ikke full tid. 

Fritidsaktiviteter

Der er mange tilbud i umiddelbar nærhet; lekepark, skogssti, bibliotek, strandpromenade, kinoshoppingsentremuseumbowlingDrammensbadetUnion Scenelekeland m.m.

Samarbeid

Samarbeid

Familie og nettverk

Dersom det er mulig og ønskelig samarbeider vi med familie og nettverk. Det er selvfølgelig åpent for besøk, og i noen tilfeller bor familiemedlemmer her i kortere eller lengre perioder sammen med familien.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Møte før innflytting 

Vi møtes før dere flytter inn til oss. På møtet gir vi dere informasjon om oss og selve oppholdet. Vi ønsker å gi dere god informasjon så dere er godt informert og vet hva dere sier ja til. Dere får også en omvisning på avdelingen.

Frivillig 

Det er frivillig å bo hos oss, og dere må selv samtykke til å være her. Dere kan trekke samtykket dersom dere ønsker det. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre og barneverntjenesten, og har behov for at foreldrene deltar aktivt i utrednings- og veiledningsarbeidet. Vi har en åpen dialog, og gir jevnlig tilbakemeldinger og informasjon om våre vurderinger underveis.

Tiltaksplan 

I forkant av oppholdet har dere og barneverntjenesten utarbeidet en tiltaksplan. Utredningsplanen bygger på mål og tiltak fra tiltaksplanen, men innlemmer også hvilke type samtaler, tester osv. vi skal samarbeide om under oppholdet.

Ansvarsgruppe og evalueringsmøter 

Vi holder månedlige ansvars-/evalueringsmøter der vi utveksler informasjon, gir tilbakemelding om barnet og foreldrene og evaluerer. I forkant av hvert møte har vi et formøte med foreldrene, slik at dere alltid skal vite hva vi kommer til å ta opp i møtene.

Helsestasjon og lege 

Noen familier følges opp av helsestasjon og fastlege på sitt hjemsted. Det er også mulig å få oppfølging her i Drammen, på Marienlyst helsestasjon. Mange nyfødte og små babyer som bor hos oss følges opp der. Det er selvfølgelig mulig å bytte til fastlege i Drammen under oppholdet.

Vi holder til kun noen hundre meter fra Drammen sykehus, så det er kort vei til legehjelp/øyeblikkelig hjelp.

Utredning og veiledning 

Utrednings- og veiledningsarbeidet foregår inne på avdelingen; i felles lokaler og i leilighetene, og inneholder barnesamtaler, foreldresamtaler, parsamtaler, observasjoner, veiledning, videofilming, genogram/nettverkskart, kartlegging av familiens historie, tester og øvelser.

Vi utreder og veileder i forhold til

 • Barnets fungering og omsorgsbehov
 • Samspill og tilknytning barn – foreldre
 • Foreldrenes omsorgspraksis
 • Foreldrenes omsorgsmuligheter

Kartlegger, observerer og veileder 

De første tre-fire ukene kartlegger og observerer vi, før vi går over i fire til seks uker med veiledning. De siste ukene observerer vi igjen for å se om det har skjedd en utvikling og endring etter veiledningen. Vi ser på hvordan dere og barnet samarbeider, hvordan dere leser og møter barnets signaler, hvordan barnet er og har det, og på forholdet mellom dere. I tillegg ser vi på kosthold, hygiene, påkledning, skole/barnehage og struktur på hverdagen m.m.

Ukeplaner 

Hver familie har ukeplaner der faste aktiviteter og individuelle avtaler er skrevet inn.

Måltider 

De ansatte handler inn mat. I tillegg har familiene hver sin hylle i kjølehjørnet til å ha mat dere ønsker å kjøpe inn selv. Frokost, lunsj og kvelds spiser dere når det passer for dere og barna deres. Middag planlegger vi sammen med de andre familiene; hva dere skal spise og hvilken dag dere skal lage maten. Dere har en dag hver i uka som dere lager middag. Dere kan få hjelp til matlaging dersom dere ønsker det.

Baby- og barnesang 

Vi har ukentlig baby-/barnesang sammen med familiene, der vi tilpasser sanger og sangleker til barnas alder.

Samlingsstund for barn 

I samlingsstunden på torsdager har vi aktiviteter, men også temaer og samtaler med de litt større barna.

Baking og felles lunsj 

På fredager baker vi rundstykker el.l. til felles lunsj. Vi har også en hussamling før lunsj, der vi snakker om samarbeid på huset osv. 

Rus

Det er ikke tillatt å ruse seg under oppholdet ved senteret.

Ro på huset

Det skal være ro på huset mellom 23.00 og 06.00.

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn. Fylkesmannen Buskerud skal passe på at lover og regler blir fulgt, og at alle som bor på senteret får et godt og forsvarlig tilbud.  Dette kalles tilsyn. Fylkesmannen skal føre tilsyn med senteret så ofte som forholdene tilsier det, og minimum annen hvert år. Dersom du er misfornøyd med forholdene på senteret, kan du klage til Fylkesmannen. Du kan klage både skriftlig og muntlig.

Beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Vi har en avdeling med 27 beredskapshjem som tar imot barn akutt, og fem fosterhjem med forsterkning for barn med spesielle behov. Seks beredskapshjems-/og familiehjemkonsulenter arbeider med å følge opp barna. De har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser, og driver veiledning og opplæring i beredskaps-/og familiehjemmene.

Konsulentene er barnevernspedagoger, sosionom og førskolelærer med videreutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, pedagogikk, familieterapi, samspill og tilknytning, veiledning, Marte Meo m.m. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

PMTO

Foreldreveiledningsprogrammet PMTO

Foreldreveiledningsprogrammet PMTO

PMTO er et foreldreveiledningstilbud til foreldre som opplever samspillet med barnet som ”låst” og utfordrende.  Metoden tar sikte på å redusere negativ oppførsel og fremme positiv utvikling av barnet. Målgruppe er barn i alderen 3-12 år.

Det er dere som er foreldrene som er barnets viktigste læremestere. Gjennom praktiske øvelser og samtaler finner vi viktige og gode oppdragelsesverktøy som skal bidra til et samspill der barnet mottar ros for ønsket oppførsel og rimelige grenser for negativ oppførsel.

Ved å endre måten vi samarbeider og snakker på i familien, endrer også barnet sin oppførsel. Vi legger derfor stor vekt på å finne fram til det positive i barnet, og å bedre forholdet mellom foreldre og barnet.

Om oss. Vi har to PMTO-terapeuter som gir poliklinisk foreldreveiledning til barn med atferdsvansker i alderen 4-12 år. Foreldreveiledningen er en gang i uka på senteret, med hjemmeoppgaver og en oppfølgingstelefon imellom.

PMTO-terapeutene er barnevernspedagoger og vernepleier med videreutdanning innen PMTO, veiledning, ungdomssosiologi, Marte Meo, familieterapi og psykisk helsearbeid. Alle har lang erfaring fra arbeid med barn og familier.

Vårt mål er å bidra til at barn sikres en tilstrekkelig trygg, stabil og stimulerende omsorgssituasjon, slik at de kan ha en god barndom og en god utvikling.
 • Frivillig tiltak etter barnevernloven § 4-4 2. ledd. I tillegg jobber vi etter Lov om bv.tj § 4-4 3.ledd
 • Tilbud til gravide, enslige foreldre, samt foreldre med barn opp til 12 år
 • Utredning og veiledning i inntil tre måneder
 • Plass til fire familier
 • Enheten har også en avdeling med fem beredskapshjem- og familiehjemskonsulenter som tilsammen jobber med 23 beredskapshjem og seks familiehjem.
Besøksadresse

Wildhagensvei 17, 3019 Drammen

Postadresse

Postboks
2233, 3103 Tønsberg

Telefon
466 17 820
Epost
buskerud.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Ellen Andersen
Ellen Andersen
Enhetsleder

Tlf: 466 16 159
Publisert 27. mai 2014.
Oppdatert 26. september 2017.