• Hagen på Børresen
  Hagen på Børresen
 • Sosial sone på Børresen
  Sosial sone på Børresen
 • Kjøkkenet på Børresen
  Kjøkkenet på Børresen
 • Erik Børresen - huske i hagen
  Erik Børresen - huske i hagen
 • Lekerommet på Børresen
  Lekerommet på Børresen
 • Viser-boka-skalert.jpg
  Viser-boka-skalert.jpg

Erik Børresen barnevernsenter

Dette har vi hos oss
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • Egen nøkkel
 • Lekerom
 • Egne leiligheter
 • Felles kjøkken
 • Vaskerom
 • Utendørs lekeapparater
 • Sandkasse
 • Huske
 • Stor uteplass og plen
Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Nærmiljøet, skole og fritidsaktiviteter

Buskerud barne- og familiesenter ligger sentralt til i Drammen. Vi har gode turmuligheter i området med både parker, sjø, skog og vann i nærheten, og vi tilrettelegger for turer både med og uten ansatte. 

Offentlig transport

Det er gangavstand til sentrum og buss-/togstasjon.

Skole og barnehage 

Barn i skolealder fortsetter på sin egen skole dersom det er mulig. Lerberg skole- og kompetansesenter i Hokksund har ansvar for skolegangen til barn på institusjon, og mange av skolebarna hos oss går der.

Barn som går i barnehage i nærheten fortsetter i denne, men ikke full tid. 

Fritidsaktiviteter

Der er mange tilbud i umiddelbar nærhet; lekepark, skogssti, bibliotek, strandpromenade, kinoshoppingsentremuseumbowling, Drammensbadet, Union Scenelekeland m.m.

Vi som jobber her

Vi som jobber her

Vi  som jobber her møter dere med respekt, varme og aksept, og dere skal oppleve å bli sett.

Ansatte 

På familieavdelingen er vi 13 ansatte. Vi som jobber her er utdannet psykologer, familieterapeuter, barnevernspedagoger, førskolelærere og sosionomer med videreutdanning innen sped- og småbarns psykiske helse, tilknytning og samspill, Marte Meo-utdanning med mer. Alle har lang erfaring fra arbeid med barn og familie.

Turnus 

Arbeidsdagen vår er tredelt, der vi jobber dag-, mellom- og kveldsvakt. Vi har også hvilende nattevakt. 

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeidere. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Eget team 

Familien får et eget team på fire ansatte. Teamet har forskjellig utdannelse og oppgaver, og skal følge opp familien spesielt.

Utredning og veiledning 

Utrednings- og veiledningsarbeidet foregår inne på avdelingen; i felles lokaler og i leilighetene, og inneholder barnesamtaler, foreldresamtaler, parsamtaler, observasjoner, veiledning, videofilming, genogram/nettverkskart, kartlegging av familiens historie, tester og øvelser.

Vi utreder og veileder i forhold til

 • Barnets fungering og omsorgsbehov
 • Samspill og tilknytning barn – foreldre
 • Foreldrenes omsorgspraksis
 • Foreldrenes omsorgsmuligheter

Kartlegger, observerer og veileder 

De første tre-fire ukene kartlegger og observerer vi, før vi går over i fire til seks uker med veiledning. De siste ukene observerer vi igjen for å se om det har skjedd en utvikling og endring etter veiledningen. Vi ser på hvordan dere og barnet samarbeider, hvordan dere leser og møter barnets signaler, hvordan barnet er og har det, og på forholdet mellom dere. I tillegg ser vi på kosthold, hygiene, påkledning, skole/barnehage og struktur på hverdagen m.m.

Metodikk anbefalt fra Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarn

Det innebærer bl. a. kartlegging og tester som Working Model of the Child Interview, Bayley, Crowell, døgnklokke, EPDS, MADRS, ASQ, ASQ SE, NBO og 5-15. I tillegg bygger vi på observasjoner i hverdagen og ulike typer samtaler. I veiledning bruker vi bl.a. familie- og miljøterapi, Circle of Security og ICDP (8 temaer til godt samspill).

Utredningsrapport

Vi skal se på og finne ut av hva barnet trenger. Videre hvordan foreldrene gir barnet omsorg, og vurdere hva som på kort og lang sikt vil være det beste for barnet. Vi skriver en utredningsrapport som er med på å bestemme hvor barnet skal være i fremtiden. Utredningsrapporten gir anbefalinger til barneverntjenesten om hva vi mener vil være det beste for barnet.

Det finnes hovedsakelig fire mulige resultater av et opphold på familieavdelingen:

 • Omsorgen vurderes som god nok, og foreldrene flytter hjem med barna, uten videre oppfølging fra barneverntjenesten.
 • Omsorgen for barna kan bli god nok med støttetiltak, og foreldrene flytter hjem med barna og får hjelpetiltak fra barneverntjenesten.
 • Omsorgen vurderes ikke som god nok, og barna flytter ikke hjem med foreldrene, men videre til en ny familie i barnets nettverk eller i beredskapshjem (fosterhjem).
 • Omsorgen vurderes ikke som god nok, og det anbefales at barneverntjenesten fremmer sak til Fylkesnemnda i jfr. Barnevernloven § 4-12

På Buskerud barne- og familiesenter får utsatte familier en ny sjanse

Vil du være med på laget?

Vi trenger flere dyktige medarbeider. For å sikre at du får med deg spennende ledige stillinger anbefaler vi at du følger oss på Jobbnorge og LinkedIn. 

Samarbeid

Samarbeid

Familie og nettverk

Dersom det er mulig og ønskelig samarbeider vi med familie og nettverk. Det er selvfølgelig åpent for besøk, og i noen tilfeller bor familiemedlemmer her i kortere eller lengre perioder sammen med familien.

Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Møte før innflytting 

Vi møtes før dere flytter inn til oss. På møtet gir vi dere informasjon om oss og selve oppholdet. Vi ønsker å gi dere god informasjon så dere er godt informert og vet hva dere sier ja til. Dere får også en omvisning på avdelingen.

Frivillig 

Det er frivillig å bo hos oss, og dere må selv samtykke til å være her. Dere kan trekke samtykket dersom dere ønsker det. Vi ønsker et godt samarbeid med foreldre og barneverntjenesten, og har behov for at foreldrene deltar aktivt i utrednings- og veiledningsarbeidet. Vi har en åpen dialog, og gir jevnlig tilbakemeldinger og informasjon om våre vurderinger underveis.

Samspillsveiledning

Vi filmer og veileder deg om hvordan du og barnet er sammen. Samspillsveiledning og filmen setter fokus på det positive i måten dere er sammen, på hvordan dere kan forstå og støtte barnets utvikling, men også på hva du kan gjøre annerledes.

Vi veileder også direkte under stell, måltider, legging, lek osv.

Trening og oppgaver

Dere får oppgaver dere skal øve dere på i hverdagen, og så snakker vi sammen om dette i etterkant. Vi ser på hva som gikk bra og hva som kan gjøres annerledes, med utgangspunkt i barnets behov.

Ukesoppsummering

Vi har en ukentlig oppsummering med hver familie, for å gi informasjon og tilbakemeldinger, og for å få innspill og tilbakemeldinger. 

Tiltaksplan 

I forkant av oppholdet har dere og barneverntjenesten utarbeidet en tiltaksplan. Utredningsplanen bygger på mål og tiltak fra tiltaksplanen, men innlemmer også hvilke type samtaler, tester osv. vi skal samarbeide om under oppholdet.

Ansvarsgruppe og evalueringsmøter 

Vi holder månedlige ansvars-/evalueringsmøter der vi utveksler informasjon, gir tilbakemelding om barnet og foreldrene og evaluerer. I forkant av hvert møte har vi et formøte med foreldrene, slik at dere alltid skal vite hva vi kommer til å ta opp i møtene.

Helsestasjon og lege 

Noen familier følges opp av helsestasjon og fastlege på sitt hjemsted. Det er også mulig å få oppfølging her i Drammen, på Marienlyst helsestasjon. Mange nyfødte og små babyer som bor hos oss følges opp der. Det er selvfølgelig mulig å bytte til fastlege i Drammen under oppholdet.

Vi holder til kun noen hundre meter fra Drammen sykehus, så det er kort vei til legehjelp/øyeblikkelig hjelp. 

Ukeplaner 

Hver familie har ukeplaner der faste aktiviteter og individuelle avtaler er skrevet inn.

Måltider 

De ansatte handler inn mat. I tillegg har familiene hver sin hylle i kjølehjørnet til å ha mat dere ønsker å kjøpe inn selv. Frokost, lunsj og kvelds spiser dere når det passer for dere og barna deres. Middag planlegger vi sammen med de andre familiene; hva dere skal spise og hvilken dag dere skal lage maten. Dere har en dag hver i uka som dere lager middag. Dere kan få hjelp til matlaging dersom dere ønsker det.

Baby- og barnesang 

Vi har ukentlig baby-/barnesang sammen med familiene, der vi tilpasser sanger og sangleker til barnas alder.

Samlingsstund for barn 

I samlingsstunden på torsdager har vi aktiviteter, men også temaer og samtaler med de litt større barna.

Baking og felles lunsj 

På fredager baker vi rundstykker el.l. til felles lunsj. Vi har også en hussamling før lunsj, der vi snakker om samarbeid på huset osv. 

Rus

Det er ikke tillatt å ruse seg under oppholdet ved senteret.

Ro på huset

Det skal være ro på huset mellom 23.00 og 06.00.

Rettigheter når du bor på institusjon

Når du bor på et senter for foreldre og barn, har du flere rettigheter og plikter. Ansatte på senteret skal respektere familie- og privatlivet ditt, og sørge for at du får inflytelse på hvordan dagliglivet på senteret skal være. Vi som jobber her skal sørge for at du og din familie har det trygt og trives på senteret. For at alle skal ha det trygt og trives, må alle vise hensyn til hverandre.

Les om hvilke rettigheter du har

Beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Våre beredskaps- og fosterhjem

Vi har en avdeling med 21 beredskapshjem som tar imot barn akutt, og sju fosterhjem med forsterkning for barn med spesielle behov. Seks beredskapshjems-/og familiehjemkonsulenter arbeider med å følge opp barna. De har samtaler med barna, samarbeider med barnverntjenesten og andre aktuelle instanser, og driver veiledning og opplæring i beredskaps-/og familiehjemmene.

Konsulentene er barnevernspedagoger, sosionom og førskolelærer med videreutdanning innen barne- og ungdomspsykiatri, pedagogikk, familieterapi, samspill og tilknytning, veiledning, Marte Meo m.m. Alle har lang erfaring i å arbeide med barn, familier og fosterhjem.

Vil du vite mer?

Tilsyn

Tilsyn

Tilsyn

Statsforvalteren i Oslo og Viken skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Statsforvalteren skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Statsforvalteren kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det. 

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Statsforvalteren. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Vi er sammen om utvikling!

Om institusjonen

Barne- og familiesenter som gir tilbud til foreldre med barn opp til 12 år som ønsker hjelp til å styrke foreldrerollen.

Avdelinger

 • Erik Børresen, Drammen
 • Beredskapshjem, Buskerud
  • 22 hjem
 • Familiehjem, Buskerud
  • 7 hjem
Besøksadresse

Wildhagensvei 17, 3019 Drammen

Postadresse

Postboks
2233, 3103 Tønsberg

Telefon

466 17 820

Epost
buskerud.barneogfamiliesenter@bufetat.no
Ellen Andersen
Ellen Andersen
Enhetsleder

Tlf: 466 16 159