• Avdeling Sole ved Akershus ungdoms- og familiesenter
  Avdeling Sole ved Akershus ungdoms- og familiesenter
 • Musikkrom på avdeling Sole
  Musikkrom på avdeling Sole
 • Avdeling Tjernlia
  Avdeling Tjernlia
 • Fellesstue på avdeling Tjernlia
  Fellesstue på avdeling Tjernlia
 • Felleskjøkken på avdeling Tjernlia
  Felleskjøkken på avdeling Tjernlia
Vi som jobber her

Vi som jobber her

Voksne. På hver av våre avdelinger jobber det trygge voksne som ungdommene kan stole på og snakke med. De fleste av oss har bakgrunn som sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere eller har en annen bakgrunn med lang erfaring i å møte ungdom.

Ungdommene som bor her, kommer på kort varsel fordi de befinner seg i en krisesituasjon og har behov for umiddelbar hjelp og flytting ut av hjemmet.

22 plasser. Vi har totalt 22 plasser. Hver av våre tre avdelinger har fire plasser for ungdommer mellom 12 og 18 år. Vi har for tiden også 10 beredskapshjem hvor ungdommen bor sammen med en familie. Familiene bor stort sett på Romerike.

Trygghet. Vi som jobber her skal møte ungdommene som kommer hit med omsorg, åpenhet og nødvendige grenser. Vårt mål er å ta vare på ungdommene i den krisen de befinner seg i når de hasteflytter til oss. Det er viktig for oss at ungdommene trives og føler seg trygge. Da er det lettere for oss å hjelpe dem med de utfordringene de har. Vårt mål er at de skal komme ut av den akutte krisen som er oppstått, slik at de raskest mulig kan flytte hjem eller til en annen egnet omsorgsbase.

Hovedkontakter. På institusjonsavdelingene vil en eller to av miljøterapeutene bli ungdommens hovedkontakt. De vil ha et spesielt ansvar for ungdommens opphold. Hovedkontaktene skal sammen med ungdommen samarbeide om ukeplan samt lage en handlingsplan - en plan for hvordan hverdagen kan bli best mulig på institusjonen. Hovedkontaktene er også ansvarlig for kontakt med ungdommens familie og nettverk, og ulike samarbeidsinstanser som barneverntjeneste, skole og andre.

Våre beredskapshjemfamilier skal være ungdommens nærmeste omsorgspersoner i perioden ungdommen bor der. Familiene og ungdommen samarbeider med beredskapskonsulenter som har ansvaret for kontakt med ungdommens kontaktperson i barneverntjenesten og andre samarbeidspartnere.

Samarbeidsmøter. Vi har ofte samarbeidsmøter for og med den enkelte ungdom. I disse møtene deltar foreldre/ foresatte, barneverntjenesten, hovedkontaktene og eventuelt andre personer som har betydning for ungdommen, som f.eks. lærer, legen eller andre fra helsevesenet. Sammen skal vi jobbe for å finne løsninger for ungdommen i tiden fremover.

Andre ansatte. Senterets leder er Yngvild Brynildsen. Hver av de fire avdelingene ledes av en avdelingsleder. Avdeling for beredskapshjem har to beredskapshjemkonsulenter. Institusjonsavdelingene har hver sin fagrådgiver som også er skole- og helseansvarlig.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

En hasteflytting til en akuttinstitusjon er ofte en uavklart og kritisk situasjon. Derfor er vi opptatt av at ungdommene skal få en mest mulig forutsigbar hverdag, at de møter tydelige og trygge voksne som behandler dem med respekt, gir gode tilbakemeldinger og omsorg.

På ungdommens rom finnes det en velkomstmappe med nødvendig informasjon om ungdommens rettigheter, kontakt med Fylkesmannen, informasjon om Familieråd-modellen og informasjon om døgnstruktur samt presentasjon av alle voksne som jobber på avdelingen/ beredskapshjem ungdommen har sitt midlertidige rom i.

Hasteflytting. Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten flytte barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon. Slik jobber vi ved hasteplasseringer.

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere. Les hele veilederen her.  

Familieråd. Vi skal alltid vurdere om det kan gjennomføre et familieråd så raskt som mulig. Målet med familierådet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og spesielt barnets situasjon. Familierådet inkluderer de viktige personene i familiens og barnets liv, som vil være med på å fine gode løsninger. Disse personene kan være en nær onkel, en god nabo, foreldre til en god venn, etc.

Familierådet blir organisert av barneverntjenesten. Her kan du lese mer om familieråd.

Bred kunnskap. Hos oss har vi ansatte med bred teoretisk kunnskap om barns fysiske og motoriske utvikling, kognitive utvikling, personlige og sosiale utvikling. Vi er opptatt av at ungdommene skal ha det bra når de er hos oss. Vi jobber mye med den enkelte ungdom for at de skal ha opplevelsen av at det de sier og gjør har betydning. Vi er opptatt av at ungdommene er med på alle møter som handler om dem og at deres stemme blir hørt.

Metoder vi jobber ut fra. Når vi skal velge metode og tilnærming tar vi utgangspunkt i: 

 • sosial læringsteori
 • atferdsteori
 • systemorientert teori
 • traumesensitiv tilnærming
 • Rettighetsforskrift under opphold på barneverninstitusjon
Til deg som skal bo hos oss

Til deg som skal bo hos oss

Bli kjent. Du vil bli tatt imot av voksne som har mye erfaring med å møte ungdommer som hasteflyttes, og som kan oppleve å være i en krisesituasjon. Vi setter av tid til sammen å finne ut av hva du mangler eller trenger for å bo her hos oss. Du får fortelle om deg, og du får også informasjon om oss. Du får se rommet du skal ha, og resten av huset. Når du er klar, møter du de andre ungdommene på huset.

Helsesjekk. Alle som kommer hit skal ha en helsesjekk innen 24 timer og helst før ankomst til institusjonen.

Hverdagen din

Ukeplan. Vi er opptatt av å ha faste rammer rundt hverdagene våre. Derfor lager vi en ukeplan spesielt for deg. Den skal vise hvordan uken blir på skolen, aktiviteter, avtaler, stå opp-tider og lignende. Denne planen skal bidra til å gjøre det lettere å få gjennomført det du ønsker å gjøre.

Døgnrytme. Vi har en fast døgnrytme fordi vi mener dette skaper trygghet. Vi har faste tider for når vi står opp, spiser og legger oss.

Skole og jobb. Vi skal sørge for at du har et tilpasset og godt dagtilbud. Vi samarbeider tett med Jessheim VGS og Vestby VGS. Det er også enkelte elever som fortsetter ved samme skole som de gikk på før de kom til oss. Andre igjen begynner på skole i nærområdet til sitt beredskapshjem.

Vi som jobber her kan delta på foreldremøter og utviklingssamtaler.

Fritid og aktiviteter. Dersom du ønsker å fortsette med aktiviteter du hadde før du kom til oss, forsøker vi å tilrettelegge for det. Vi hjelper deg også med å finne nye fritidsaktiviteter du har lyst til å drive med. Om du ikke har lyst til å gå på noe fast, gjør vi gjerne ting sammen med deg - enten alene eller med noen av de andre som bor her. Vi drar også ut på forskjellige turer i helger og ferier.

Regler. Vi har regler fordi det hjelper oss å leve sammen og fordi vi mener det kan gjøre hverdagen din trygg og god. Når du kommer hit setter vi oss ned sammen og går gjennom reglene våre, innetider og annet du er opptatt av.

Besøk, hjemreise og kontakt. Foreldre, søsken og andre er velkomne på besøk. Dette må skje i avtale med personalet. Ungdommene kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom.

Rettigheter når du bor på institusjon

Tilsyn

Tilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst fire ganger i året på avdeling Sole, og minst to ganger i året på avdeling Tjernlia. De ønsker å snakke med deg om hvordan du har det.

Ungdommen som bor i beredskapshjem, skal ha samtale med en voksen som gjerne vil vite om hvordan det er å bo i beredskapshjem. Denne personen omtales som tilsynsfører.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.

Avdeling Bjørlien

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles oppholdsrom
 • Felles TV-rom
 • Playstation
 • Stor uteplass og plen
 • Trampoline
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Avdeling Bjørlien ligger i Vestby kommune. Huset ligger i et rolig boligfelt med grense til naturen. Det er kort vei til tog- og busstasjon samt kjøpesenter, skoler og butikker.

 • Samarbeidende skole: Vestby videregående skole
 • Tog- og busstasjon: 1,5 km
 • Kjøpesenter: 1 km
 • Turområder med skiløyper om vinteren
Om avdeling Bjørlien

Om avdeling Bjørlien

4 plasser. Avdeling Bjørlien har plass til fire ungdommer mellom 12 og 18 år.  Avdelingen er godkjent for plassering av ungdom etter Lov om barneverntjenester, §4-4.6§4-6.1, 4-6.2§4-17.

Ungdommene som kommer hit er i en krisesituasjon, har behov for umiddelbar hjelp og kommer på kort varsel. 

Vår oppgave er å møte behovet disse ungdommene har for trygghet og omsorg i en vanskelig livssituasjon.

Avdeling Sole

Dette har vi hos oss
 • Basketball
 • Billiardbord
 • Bordtennis
 • Eget rom
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Kano/båt/kajakk
 • Musikkrom med instrumenter
 • Stor uteplass og plen
 • Trådløst nettverk
 • Trampoline
 • Volleyball
Nærområdet

Nærområdet

Sole ligger i Vestby kommune, med kort vei til tog- og busstasjonen (ca. 1 km). Sole er plassert i et boligfelt som grenser til naturen. Det er kort avstand til butikker, bank og skoler.

Skole. Avdeling Sole har et eget skolebygg med lærere fra Vestby videregående skole, som kommer og underviser elevene i samarbeid med hjemskolen.

Om avdeling Sole

Om avdeling Sole

Fire plasser. På avdeling Sole har vi plass til fire ungdommer mellom 12 og 18 år.  Avdelingen er godkjent for plassering av ungdom etter Lov om barneverntjenester, § 4-25.

De fleste som kommer hit har, eller er i ferd med å utvikle, utfordringer med blant annet kriminalitet, vold, rus, hjem og skole.

Ungdommene som kommer hit er i en krisesituasjon, har behov for umiddelbar hjelp og kommer på kort varsel. 

Vår oppgave er å møte behovet disse ungdommene har for trygghet og omsorg i en vanskelig livssituasjon.

Avdeling Tjernlia

Dette har vi hos oss
 • Delt bad
 • Eget rom
 • Felles TV-rom
 • Hjemmekinoanlegg
 • Kano/båt/kajakk
 • Musikkrom med instrumenter
 • PC
 • Stor uteplass og plen
 • Trådløst nettverk
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet

Nærområdet

Tjernlia ligger utenfor Jessheim i Ullensaker kommune. Det går buss til Jessheim sentrum rett utenfor avdelingen. Det er også kort vei til togstasjon og til Gardermoen.

 • Skoler: Jessheim VGS
 • Offentlig transport: busstopp like ved avdelingen
 • Treningsmuligheter 15 minutter unna
 • Stort kjøpesenter i Jessheim sentrum
 • Badeplass med fine turområder og strandvolleyballbane
 • Kino og bowling i Jessheim sentrum
 • Skiløyper om vinteren
Om avdeling Tjernlia

Om avdeling Tjernlia

4 plasser. På avdeling Tjernlia har vi plass til ungdommer mellom 12 og 18 år, som er plassert etter Lov om barneverntjenester, § 4-6.

Ungdommene som kommer hit er i en krisesituasjon, har behov for umiddelbar hjelp og kommer på kort varsel. 

Vår oppgave er å møte behovet disse ungdommene har for trygghet og omsorg i en vanskelig livssituasjon.

Om våre beredskapshjem

Om våre beredskapshjem

Om våre beredskapshjem

Et beredskapshjem er et midlertidig fosterhjem for barn og ungdom mellom 12 og 18 år, som på kort varsel kan ta imot de som er i en krisesituasjon. Beredskapshjemmet skal ha omsorgen for ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller frem til de flytter tilbake til sine foreldre. Perioden kan variere fra ett døgn og opptil flere måneder.

I Akershus ungdoms- og familiesenter har vi til enhver tid mellom 10 og 15 godkjente beredskapshjem.

Beredskapshjemmene er familier som er godkjent for å ta imot barn og unge som hasteflyttes. De har levert uttømmende politiattest og helseerklæring, de har fått kurs og opplæring, og mange har gått kurs i regi av Fosterhjemtjenesten. Hjemmene mottar også tett oppfølging og individuell veiledning fra konsulenter ved Akershus ungdoms- og familiesenter.

Til deg som skal bo i beredskapshjem

Til deg som skal bo i beredskapshjem

Beredskapshjem er en familie som vanligvis består av to voksne. Noen hjem har hjemmeboende barn i ulik alder, og mange av familiene våre har dyr. I et beredskapshjem vil det alltid være en voksen tilgjengelig for deg - det vil si at den voksne ikke har annen jobb på dagtid. Våre beredskapsfamilier er trygge, kloke og gode, og ønsker å være med på å gjøre denne perioden i livet ditt så god som mulig. 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg mens du bor i ditt beredskapshjem. Det vil være kontinuerlig kontakt mellom beredskapshjemmet ditt og beredskapshjemavdelingen, og også med barneverntjenesten. Det blir avholdt jevnlige samarbeidsmøter der du har mulighet til å være med om du ønsker.

Beredskapshjemmets kommune har ansvar for at du får besøk av en tilsynsfører mens du bor i hjemmet. Tilsynsføreren er kun opptatt av hvordan du har det i beredskapshjemmet, og er ditt uavhengige talerør. Dine opplevelser og synspunkter ønskes også velkommen av oss i beredskapshjemmet og på avdelingen.

I beredskapshjemmet vil du få ditt eget rom. Du følger familiens rutiner, og familien vil også være interessert i å høre hvilke rutiner du er vant til. Familien legger opp til at hverdagen din skal bli så oversiktlig som mulig. Du vil få hjelp til skole eller annen dagaktivitet, til følge å følge opp fritidsaktiviteter, kontakt med venner, eventuelt behandlingstilbud, og andre ting som er viktig for deg.

Vi skal møte det behovet ungdommene har for trygghet og omsorg i en vanskelig livssituasjon
Besøksadresse

Sole: Njårdsvei 11, Vestby

Tjernlia: Trondheimsveien 205, Jessheim

Postadresse

Postboks 2230, 3103 Tønsberg

Telefon

Administrasjon: 466 16 060

 

Epost
akershus.ufs@bufetat.no
Yngvild Brynildsen
Enhetsleder

Tlf: 466 16 859