55 623

55 623 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2018.

38 % av barn og unge med tiltak fra barnevernet var plassert utenfor hjemmet ved utgangen av 2013.