Hva er rettferdsvederlag?

Rettferdsvederlag ble tidligere kalt billighetserstatning, og er en økonomisk oppreisning du kan få fra staten. Rettferdsvederlag er en «siste utvei» for å få en økonomisk ytelse for skade eller ulempe du er blitt påført. Saken din, og størrelsen på et eventuelt vederlag vurderes etter skjønn.

Les mer om rettferdsvederlag på Statens sivilrettsforvaltning.

Søke rettferdsvederlag

Statens sivilrettsforvaltning er ansvarlig for, og administrerer, rettsferdsvederlagsordningen.

Les mer på Statens sivilrettsforvaltning om hvordan du kan søke om rettferdsvederlag.

Hva gjør Bufdir?

Dersom saken din er knyttet til adopsjon eller barnevern kan Statens sivilrettsforvaltning sende den til Bufdir for en faglig vurdering. Dette gjelder i hovedsak dersom det rettes kritikk mot barnevernet eller adopsjonsmyndigheter og/eller du har vært på barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem.