Om kompetansesatsingen

Bufdir har satt i gang flere tiltak som samlet sett skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern.

Satsingen og tiltakene må sees i sammenheng med regjeringens kvalitets- og strukturreform hvor de fra 2020 legger opp til endringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune på barnevernsområdet.

I tidsperioden frem til 2024, skal vi utvikle, tilrettelegge for og igangsette en rekke tiltak for å gi bedre hjelp til utsatte barn og familier.

Les Strategi for kompetansesatsing 2018-2024 

Tiltakene retter seg bl a mot å styrke:

  • Grunn, videre- og etterutdanninger
  • Utdanningsløp og krav til kompetanse
  • Lokal tjeneste- og tiltaksutvikling

I 2017 er følgende tiltak igangsatt i Bufdir:

  • Kartlegging av kompetansebehov
  • Anskaffelse av nye videreutdanninger
  • Tilbud om kompetanseheving i undersøkelse og hjelpetiltaksarbeid
  • Utvikle modell for veiledningsteam
  • Gjennomføring av dialogmøter
  • Utvikling av et kvalitetssystem
Publisert 19. september 2017.
Oppdatert 31. oktober 2017.