Den nasjonale faglige retningslinjen for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge er ment som et nyttig verktøy for kommunene i deres arbeid for tidlig oppdagelse, tverrfaglig oppfølging og helhetlig hjelp for utsatte barn og unge. 

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge er tilgjengelig på helsedirektoratet.no

Retningslinjen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for utsatte barn og unge, samtidig som den legger vekt på betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene.

Retningslinjen har 7 anbefalinger hvor:

Seks direktorater står sammen om retningslinjen. Helsedirektoratet har koordinert arbeidet med å utarbeide retningslinjen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet med retningslinjen er å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte i kommunen. Den retter seg mot alle barn og unge, med mål om å nå de utsatte slik at de får tilpasset hjelp og oppfølging.