Tid:
Løpende påmelding

For å få et forhåndssamtykke (godkjenning for internasjonal adopsjon av norske myndigheter) må dere ha deltatt på adopsjonsforberedende kurs. 

Hensikten med kurset er å forberede dere slik at dere står bedre rustet til å ta imot et adoptivbarn.

For å delta på kurset må dere ha fått formidlingsbekreftelse fra en godkjent adopsjonsorganisasjon.

Har dere deltatt på adopsjonsforebredende kurs tidligere og søker om adopsjon av barn nr to eller tre, trenger dere ikke å delta på et nytt kurs for å få forhåndssamtykke. Krever landet dere ønsker å adoptere fra likevel nytt kurs, får dere dette.

Kursets innhold

Deres egen innsats er avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. Formen veksler mellom innledninger, gruppediskusjoner, par-oppgaver og film. Dere vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar.

Første kurshelg handler først og fremst om:

  • Motivasjon for adopsjonen
  • Barnets bakgrunn
  • Tilknytningshistorie, egen og barnets

Andre kurshelg er mer fremoverrettet, og handler om:

  • Hentereisen og første tiden med barnet
  • Livet som adoptivfamilie
  • Ventetiden

Kurslederne

Hvert kurs har to kursledere, en kvinne og en mann. Dere møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert.

Pris

Kurset er gratis. Reiseutgifter må dere dekke selv.

Kursets omfang

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger (lørdag formiddag til søndag ettermiddag) med ca. 4 ukers mellomrom. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt.

For best mulig utbytte av kurset, vil enslige deltagere fortrinnsvis bli tilbudt plass der det allerede er mer enn én enslig deltager påmeldt.

Påmelding

Påmelding tas i mot fortløpende til kursene er fulltegnet. Vi tar forbehold om å måtte avlyse kurs. 

Påmelding til kurs er ikke det samme som at du har fått plass på kurs. Plass på kurs får du først når du mottar tilbud om et konkret kurs.

Dere vil få mulighet til å melde dere på kursene etter at vi har publisert kursoversikt  i medio november.

Har du spørsmål om kurset? 

Ta kontakt med oss på epost.

Publisert 23. mars 2015.
Oppdatert 02. oktober 2017.