Illustrasjonsfoto

Universell utforming og tilgjengelighet

Tall og statistikk

10 %

av personer med nedsatt funksjonsevne oppgir at manglende tilgjengelighet hindrer dem i å delta på kulturarrangementer.