Konferanser og seminarer

Dato Tittel Sted
24.mai Nettverksamling i Nasjonalt nettverk - universell utforming i regional og lokal kollektivtransport Scandic hotell, Hamar
26.mai Likestillingsfrokost Bufdirs lokaler, 7 etg, Oslo
30.mai Dagskonferanse om barn på flukt - del av Barn og Unge kongressen Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen i Bergen
31.mai Møte i UnIKT forum Thon hotell Opera, Prøvesalen, Oslo
09.jun EKUP-konferansen: Psykologisk vurdering av barn og unge - i forskning og i praksis Psykologisk Institutt, Forskningsveien 3A, inngang 2, Auditorium 4
09.jun Barns deltakelse i forskning om sensitive temaer Scandic Holmenkollen Park, Oslo
21.nov Samarbeidskonferansen mellom barnevernsektoren og universitets- og høgskolesektoren Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Publisert 12. desember 2014.
Oppdatert 12. november 2015.