Bergen ungdomssenter


Bare du kan forandre deg selv, men vi kan hjelpe
 • Bergen ungdomssenter er en behandlingsinstitusjon for ungdom mellom 14 og 18 år med adferdsvansker
 • Plasseringshjemmel (§§ 4-24 og 4-26)
 • Fem plasser, to avdelinger
 • Landlig beliggenhet, 20 minutters kjøring fra Bergen sentrum
 • Jobber etter den internasjonalt anerkjente MultifunC-metoden
Besøksadresse

Nedre Nattland 69, 5099 Bergen

Postadresse

Postboks 2233
3103 Tønsberg

Telefon

466 19 070

Faks

55 28 98 10

Epost
frank.atle.olsen@bufetat.no
Frank Atle Olsen
Frank Atle Olsen
Leder

Tlf: 466 19 867

 • Huset vårt
  Huset vårt
 • Spisestue på grønn avdeling
  Spisestue på grønn avdeling
 • Kjøkkenet vårt
  Kjøkkenet vårt
 • Tv-stuen
  Tv-stuen
 • Spisestuen blå avdeling
  Spisestuen blå avdeling
 • Inngangen til Bus
  Inngangen til Bus
Dette har vi hos oss
 • Eget rom
 • Eget bad
 • Felles TV-rom
 • Trådløst nettverk
 • PC for leksehjelp
 • X-box/Nintendo Wii/etc.
Nærområdet vårt

Nærområdet vårt

Bergen ungdomssenter ligger i Bergen kommune, på Natland, som er en del av Fana bydel. Bydelen tilbyr masse aktiviteter for ungdom. Her er det blant annet flere idrettslag, musikkmiljø og mulighet for å benytte seg av naturen. 

Alle ungdommer i skolepliktig alder skal gå på skole, og vi ønsker at du skal gå på normalskole i nærmiljøet, men vi tilrettelegger skoleplass i hele Bergensområdet. Dersom du har plass på videregående skole, skal du også kunne fortsette utdanningen din under oppholdet hos oss. Det hjelper vi deg med.

Dersom du er over skolepliktig alder (16 år) og ikke skal gå på videregående skole, skal du i stedet være i praksis eller arbeidstrening.

Skoler i nærmiljøet:

 • Gimle

 • Natland

Busstopp: 500 meter
Sentrum: 16 km
Matbutikk: 500 meter
Togstasjon: 16 km
Flyplass: 12 km

 

Vi som bor og jobber her

Vi som bor og jobber her

Plass til fem ungdommer. Ungdomssenteret har plass til fem ungdommer i alderen 14 - 18 år. Alle som kommer til Bergen ungdomssenter får sitt eget rom og bad under oppholdet. Vi på Bergen ungdomssenter tror at med trygge rammer og profesjonelle voksne rundt seg, er det mulig å lære andre måter å gjøre ting på. Vi mener at øvelse gjør mester, og vi samarbeider med alle andre voksne rundt deg, sånn at alle kan være med og støtte opp om deg.

31 voksne jobber på Bergen ungdomssenter. Vi skal hjelpe deg og snakke med deg hver dag. Vi som jobber på BUS er utdannet sosionomer, pedagoger, psykologer og barnevernspedagoger. Vi er omtrent like mange kvinner og menn på Bergen Ungdomssenter.

Trygghet. Når du kommer til Bergen ungdomssenter sørger vi for at du blir godt ivaretatt. Vi vil hjelpe deg med å bryte med et negativt mønster. Vi mener at ungdom kan trene sammen med profesjonelle voksne for å endre seg i positiv retning.

Hovedkontakt. Når du kommer til Bergen ungdomssenter vil du få en egen hovedkontakt fra hvert av teamene våre. De skal ha et spesielt ansvar for deg og opplegget du skal gjennomføre hos oss. Noe av det første som skjer når du kommer hit er at vi sammen lager en behandlingsplan bare for deg.  Det er viktig at du er med på det vi kaller for "fellesmøte" slik at du får sagt din mening om behandlingsplanen og målene du setter deg. Du vil få mye hjelp til å nå målene dine.  Hver uke vil du ha en samtale med utredningsteamet og hovedkontaktene dine.

Tilsynet passer på. For å påse at ingen krenker ungdommenes rettigheter, har vi tilsyn flere ganger i året fra Fylkesmannen. De kommer på både anmeldte og uanmeldt besøk, og ser til at ungdommene som bor hos oss blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Ungdommene har også anledning til å ta kontakt med Fylkesmannen selv når de ønsker det. Dette er spesielt viktig med tanke på at atferdsparagrafene utløser noen muligheter for de voksne å utøve tvang i særskilte situasjoner.

Hverdagen din

Hverdagen din

Besøk.  Foreldre/foresatte, søsken og annen familie kan komme på besøk hvis du ønsker det. Du kan også ha besøk av venner som har en positiv innvirkning på deg. Dette må avtales med de som jobber på ungdomssenteret.

Ukeplaner. Alle som bor hos oss skal ha egne ukeplaner. Disse inneholder alt fra skole/praksis til oppgaver på ungdomssenteret. Du skal selv delta i å lage ukeplanen din.

Regler. Det er faste regler og rutiner for leggetider, måltider, bruk av data og besøk. Dette er nødvendig for at dagene skal bli så bra som mulig når flere ungdommer bor sammen.

Skole og jobb. På dagtid skal alle ungdommene gå på skole. Når dette ikke er aktuelt, skal en være i arbeidspraksis.

Fritid og aktiviteter. Det er viktig for oss at du trives, og vi forsøker å gjøre positive aktiviteter som ungdommene ønsker. Dessuten vil vi at du med tiden skal kunne dra på aktiviteter sammen med positive venner på egen hånd.

Lommepenger, mobil/PC. Du får 150 kroner hver uke i lommepenger når du har vasket rommet ditt to ganger. Du får anledning til å ta med egen mobiltelefon og PC, men vi har regler på når du kan bruke det og hvordan. Bruker du for eksempel telefonen til å bestille rusmidler eller ta kontakt med andre som ikke har en god innvirkning på deg, kan vi ta den fra deg.

Hjemreise og ferie. Treningsturer hjem avtales etter at kartleggingsperioden er over. Da vil vi som jobber med deg lage en plan for treningsturer sammen med deg og dine foreldre. Ønsker du å møte foreldrene dine under kartleggingsperioden kan dere benytte familieleilighetene våre.

 

Når du kommer hit

Når du kommer hit

De første dagene vil vi bruke god tid på å bli kjent med deg. I starten vil du få informasjon om hvordan hverdagene er på ungdomssenteret. Vi vil vise deg rundt på området slik at du blir kjent med aktivitetstilbud, undervisningsrom, besøksleilighet som kan brukes når foreldre kommer på besøk og hvilket rom du skal bo i under oppholdet. Du får også anledning til å hilse på ungdommene som allerede bor her.

Samarbeid med familie og nettverk

Samarbeid med familie og nettverk

Før plassering. Vi jobber spesielt med familiens rolle både før og under oppholdet på Bergen ungdomssenter. Et eget familie- og oppfølgingsteam har ansvar for dette arbeidet. Når spørsmålet om en plassering på Bergen Ungdomssenter dukker opp, blir dette teamet tatt med på diskusjoner om veien videre


Før oppholdet. Når det er bestemt at en ungdom skal hit, kontakter teamet både ungdommen, familien og/eller nettverket. Teamet er opptatt av å finne ut hva familien forventer av oppholdet og involvere familien i ungdommens hverdag og utvikling.

Under oppholdet. Familien kan være ungdommens viktigste støttespiller. Vi ønsker derfor å ha et så tett samarbeid med familie og nettverk som mulig. Noen fra familien eller nettverket deltar i ansvarsgruppen, som jobber med ungdommens mål og utvikling.

Besøk, hjemreise og kontakt: Foreldre, søsken og andre er velkomne på besøk på ettermiddagene eller i helgene. Ungdommene kan ta imot besøk på fellesrommene og på egne rom. Dersom familien kommer langveis fra og ønsker å være på besøk flere dager, har vi egen besøksleilighet til disposisjon.

Ungdommen kan også reise hjem til foreldre eller annet nettverk mens de er hos oss. Ansvarsgruppen lager en plan for hvor ofte hver enkelt skal reise hjem.

Slik jobber vi

Slik jobber vi

Bergen Ungdomssenter jobber som nevnt etter MultifunC-modellen – «Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø».

Ungdommene som kommer til oss har alvorlige atferdsvansker og høy risiko for negativ utvikling.

Forskning har vist at behandling av atferdsvansker har størst sannsynlighet for å lykkes dersom det fokuseres både på ungdommen og på omgivelsene ungdommen lever i.

Vi legger vekt på følgende i miljøterapien:

 •  Involvering og samarbeid med ungdommen, familien og nettverket
 •  Individuelle behandlingsplaner
 •  Individuelle ukeplaner
 •  ART-grupper
 •  Tegnøkonomi (belønne ønsket atferd)
 •  Oppfølging og kjennskap til samtlige arenaer hvor ungdom ferdes

Viktige målområder for behandlingen:

 • Belønningssystemer for ønsket prososial atferd på alle sosiale arenaer (familie, skole, fritid og venner) – poeng for ønsket atferd kan veksles inn i goder
 • Ferdigheter i negative miljø (stjele, lyve, aggresjon f.eks.) må erstattes med mer prososiale alternativer
 • Ungdommene må gis økt selvkontroll og problemløsende ferdigheter
 • Kontakt med negative jevnaldrende må reduseres, og kontakt med positive normalfungerende jevnaldrende må økes

Vi har fire team:

Utredningsteamet består av to psykologer, og disse har hovedansvaret for hele behandlingsforløpet. De har ansvar for inntak sammen med leder, utredning av behandlingsbehov og utvikling av behandlingsplaner for hver enkelt ungdom.

Miljøteamet har ansvar for den daglige tilretteleggingen og behandlingen av ungdommen. De skal hjelpe ungdommen til å se konsekvenser av egen atferd, forstå egne motiver, utvikle nye måter å kontrollere egen atferd på og trene på sosiale ferdigheter. Dette foregår gjennom bruk av metoder som ulike belønningssystemer og trening i sosiale ferdigheter (ART). Hver ungdom får sin egen hovedkontakt og bikontakt, som har et særskilt ansvar for nettopp deg og dine mål. Teamet jobber med målrettet behandlingsarbeid som handler om adferds- og holdningsendring, ferdighetstrening, fritidsaktiviteter og kontakt med nærmiljøet.

Pedagogisk team gjør den skolefaglige kartleggingen før ungdommen begynner på skole i nærområdet, eller hjemkommunen hvis den er i nærheten. Teamet samarbeider med skolen om tilrettelegging av skoletilbud for ungdommen. Pedagogisk team har også ansvar for overføring av informasjon til skolen på hjemstedet ved utflytting. Dersom en ikke skal gå på skole (og er over skolepliktig alder) kan pedagogen hjelpe deg med å søke praksisplass og tilrettelegge for deg der. Teamet består av en rådgiver.

Familie- og oppfølgingsteamet har ansvar for arbeidet med familien underveis i oppholdet og for oppfølgingen av familien etter at ungdommen har flyttet ut fra ungdomssenteret. Det legges opp til ukentlige møter eller kontaktpunkter mellom foreldre og familieteam gjennom hele behandlingen. Samarbeidet innebærer involvering av foreldre i beslutninger, veiledning av foreldre knyttet til ungdommens atferdsvansker, og støtte gjennom jevnlig kontakt etter utflytting. Målet er at ungdommen så snart som mulig etter at behandlingen kommer i gang etter en kartleggingsfase, begynner å dra hjem til familien på treningsturer. Dette er hjemreiser med klare avtaler og mål, og en får poeng for alt som er gjort og oppnådd. Hvordan en treningstur går, er avgjørende for hvordan neste treningsturavtale blir seende ut. Planen er alltid at disse hjemreisene skal bli flere og lengre jo lenger ut i behandlingsforløpet en kommer, slik at det ofte blir en glidende overgang til å flytte hjem mot slutten av oppholdet.

Prinsipper som teamet benytter i familiearbeidet er blant annet hentet fra PMTO (Parent Management Traing Origon) og MST (Multisystemisk Terapi). Teamet består av 2 rådgivere.

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter og tilsyn

Rettigheter når du bor på institusjon

Dine rettigheter på institusjon finnes også som brosjyre på flere språk

Tilsyn. Fylkesmannen i Hordaland skal passe på at du får god omsorg og behandling, og at vi som jobber her viser deg respekt. Fylkesmannen skal også følge med på at vi følger lover og regler. Dette kalles tilsyn. De som jobber hos Fylkesmannen kommer på besøk minst to ganger i året, og ønsker da å snakke med deg om hvordan du har det.

Hvis du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt, kan du klage til Fylkesmannen. Vi som jobber her skal hjelpe deg med å klage dersom du vil det.Publisert 27. mai 2014.
Oppdatert 18. februar 2016.