Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, helsestasjoner, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,  eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet tildeler også plasser i det nasjonale botilbudet for unge over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold.

Kontakt Kompetanseteamet på:
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no 
Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15)

Les mer om Kompetanseteamet

Publisert 01. september 2015
Oppdatert 07. september 2018