Seksuelle overgrep er å utsette noen for seksuelle handlinger eller krenkelser mot deres vilje. Handlingene kan føre til ubehag, smerte og frykt. Seksuelle overgrep kan være vanskelig å oppdage.

Hva er seksuelle overgrep?

Seksuelle overgrep er både fysiske og psykiske krenkelser av en persons seksuelle integritet. Det innebærer enhver seksuell handling som blir utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke. Handlingen kan medføre subjektivt ubehag, smerte, frykt eller en annen opplevelse av krenkelse.

Seksuelle overgrep er med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som han eller hun ikke ønsker eller er i stand til å gi sitt samtykke til. Overgrepene kan skje både i den virkelige verden og på nett.

Noen ganger er det opplagt at det dreier seg om overgrep. Andre ganger kan du være i tvil. Du skal uansett følge retningslinjene og melde fra til ansvarlig leder, som kontakter politiet og/eller TryggEst.

Les mer om seksuallovbrudd på lovdata.no.

Tegn på seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep etterlater ofte ikke fysiske spor eller forandringer og kan derfor være vanskelige å oppdage. Men personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep, kan likevel vise fysiske og psykiske tegn på dette.

Det er stor variasjon i symptomer hos personer som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Symptomene er i seg selv heller ikke sikre tegn på at det har skjedd et overgrep. Det kan være mange ulike årsaker til for eksempel en atferdsendring.

I tillegg vil signalene variere etter personens alder, sosiale og kulturelle tilhørighet, nettverk og psykiske og fysiske tilstand og situasjon.

Fysiske tegn
 • vanskeligheter med å sitte eller gå
 • merker, blødninger, blåmerker, risper eller sår ved rumpe/lår
 • blødninger i underlivet
 • spor av sæd på kropp, klær, gjenstander
 • kjønnssykdommer
 • graviditet
 • forandringer i utflod
 • ødelagt, blodig eller tilgriset undertøy/klær
 • smerte eller ubehag ved tissing eller avføring
 • unngår kroppslig kontakt med partner, familie og venner
 • urenslighet i forbindelse med urin og avføring
 • tilbakevendende urinveisinfeksjoner
 • gjentatte magesmerter, hodepine, forstoppelse og lignende
 • frykt for undersøkelse hos lege/gynekolog
 • vaginalt eller analt traume
 • tannråte, som følge av mangelfull tannhelse
 • stramme muskler
 • søvnproblemer
 • gjentatte mareritt
 • spiseforstyrrelser eller uforklarlig vekttap
Atferdsmessige/psykososiale symptomer og reaksjoner

Det kan være grunn til bekymring hvis personen endrer atferd og gjentatte ganger viser minst to av følgende symptomer:

 • har angst
 • er passiv
 • er sint/aggressiv mot seg selv eller andre
 • forgriper seg på andre
 • driver med selvskading
 • har konsentrasjonsvansker
 • er trist/deprimert
 • har overdreven seksualisert atferd/prostitusjon
 • unngår intimitet med partner
 • unngår nærhet med familie og venner
 • reagerer uvanlig på kjente hendelser (smak, lyd, lukt bevegelser og lignende)
 • går tilbake i utvikling (regresjon)
 • viser mindre selvstendighet enn tidligere
 • har problemer med å huske
 • er redd for arenaer som tidligere har vært trygge
 • har fokus på digitale plattformer som går ut over fungering i dagliglivet
 • er tilbaketrukket sosialt, også på digitale plattformer (isolasjon)

Eksempler på seksuelle overgrep

 • voldtekt (det vil si at man skaffer seg seksuell omgang ved bruk av trusler, makt, vold eller utnyttelse av en person som er bevisstløs)
 • beføling innenfor eller utenpå klærne uten samtykke
 • blotting (seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det)
 • visning av pornografiske filmer eller bilder uten samtykke eller til en som er under 18 år
 • å gjøre noe seksuelt med en person som
  • sover
  • er ruspåvirket
  • ikke samtykker
  • er under 16 år
  • er under 18 år og i en særlig sårbar livssituasjon
 • å bruke et seksualisert språk til noen som ikke vil det (verbale krenkelser)
 • tvunget samleie
 • inntrenging i munn, skjede eller rumpehull uten samtykke
 • å tvinge eller lure noen til å
  • ta på overgriper
  • ta på seg selv
  • stikke objekter inn i kroppens hulrom
  • ta nakenbilder av seg selv eller andre
 • å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming seksuelt
 • å utnytte sin stilling eller et tillitsforhold/avhengighetsforhold til å skaffe seg seksuell omgang

Eksempler på seksuelle overgrep på nett

 • trakasserende og stygge meldinger
 • trusler eller tvang via meldinger om spredning av private, seksualiserte bilder og filmer
 • å bruke et seksualisert språk til noen som ikke vil det (verbale krenkelser)
 • å sende bilder og filmer med seksualisert innhold til noen som ikke har samtykket, eller til noen man ikke har en jevnbyrdig relasjon med, for eksempel en person med en utviklingshemming
 • seksuell utpressing, for eksempel å få en person til å
  • skrive om seksuelle fantasier
  • kle av seg/strippe
  • posere
  • ta nakenbilder
  • ta på seg selv
  • utføre samleielignende handlinger foran et webkamera
 • direkteoverføring av overgrep og samleie under fysisk eller psykisk tvang
 • direkteoverføring av samleie under fysisk eller psykisk tvang
 • bestilling av direkteoverførte overgrep

Andre typer vold og overgrep

Personer som utsettes for seksuelle overgrep, kan også være utsatt for andre typer vold, utnytting og overgrep.

Videre lesning