Regjeringen lanserte i november 2014 En god barndom varer livet ut – tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 – 2017).

Hovedmålsettingene med planen er å forebygge og hindre vold og overgrep mot barn, i tillegg til at barn som utsettes skal få tidlig og riktig hjelp.

En rekke offentlige instanser har ansvar for å iverksette enkelttiltakene i planen. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for å koordinere arbeidet med planen som helhet.

Her kan du finne status på arbeidet med enkelttiltakene per 1. desember 2017. Arbeidet med planen er avsluttet.  

Planen inneholder 43 enkelttiltak innenfor forskjellige områder: