Ønsker du noen å dele opplevelser og aktiviteter med? Ønsker du hjelp til å bygge et sosialt nettverk og få kontakt med noen som kan støtte deg? Ønsker du å møte noen i samme situasjon? Det finnes flere organisasjoner som tilbyr ulike former for støtte og nettverk til utsatte for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Mentorfamilie (Røde Kors)

Røde Kors Mentorfamilie er et tilbud til personer over 18 år som har vært utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller andre former for æresrelatert vold. En mentorfamilie skal tilby et positivt pusterom i hverdagen hvor unge kan føle tilhørighet, dele hverdagsopplevelser og oppleve mestring og trygghet.

Røde Kors Mentorfamilie er basert på frivillighet og personer som velger å bli mentorfamilie må gjennomgå en kartleggingssamtale med ansatte i Røde Kors og fullføre obligatoriske kurs for å bli godkjent som mentorfamilie.

Som deltager i Røde Kors Mentorfamilie blir du koblet med en familie, som du jevnlig har kontakt med en gang i uken. Familien kan bestå av ett eller flere familiemedlemmer, med eller uten barn.

Mentorfamilien skal motivere, inspirere og lytte til dine ønsker og interesser. Hva dere velger å gjøre sammen, er opp til dere. Du kan besøke mentorfamilien hjemme eller dere kan finne på ulike aktiviteter slik som å lage mat, gå på tur, besøke hverandre, feire høytider sammen.

Avtaleperioden er på ett år, men det er mulig å forlenge kontakten med seks måneder av gangen. Når avtaleperioden er over kan dere fortsette å ha kontakt, men da som privatpersoner og ikke som en del av Røde Kors Mentorfamilie.

Røde Kors Mentorfamilie er for personer mellom 18 og 30 år, men den øvre aldersgrensen er ikke absolutt.

Ønsker du en mentorfamilie? Eller å bli mentorfamilie?

Røde Kors Mentorfamilie finnes i disse distriktene: Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen og Kristiansand.

Kontaktinformasjon:

Oslo Røde Kors
E-post: mentorfamilieoslo@redcross.no
Tlf: 45 510 769

Kristiansand Røde Kors
E-post: kristiansand@redcross.no
Tlf: 22 05 40 00 (sentralbord)

Bergen Røde Kors
E-post: Bergen@redcross.no
Tlf: 41 23 96 97

Trondheim Røde Kors
E-post: post@trondheim-redcross.no
Tlf: 22 05 40 00 (sentralbord)

Tromsø Røde Kors
E- post: tromso@redcross.no
Tlf: 918 62 843

SAMMEN (Oslo krisesenter)

SAMMEN er et nettverk for unge kvinner som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll.

SAMMEN er et sosialt nettverk som gir unge kvinner som har brutt med familien sin en mulighet til å få et nytt nettverk, finne venner, møte rollemodeller og andre som har vært i lignende situasjon som dem selv. Dette gjøres gjennom jevnlige nettverkstreff med ulike aktiviteter og prosjekter hvor fokuset er å skape positive opplevelser og minner sammen. SAMMEN tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, blant annet kunst, dans, friluftsliv og akupunktur.

SAMMEN ønsker at kvinnene selv skal kunne gjøre seg selv synlige i samfunnsdebatten, og har blant annet lagt til rette for dette gjennom for eksempel utgivelsen av boka Håp smaker Mango og flere kunstutstillinger, blant annet på Instagram.

Gutter som er tilknyttet Oslo Krisesenter/Bokollektivet får individuell oppfølging tilpasset deres behov hvor målet om å etablere et sosial nettverk er det samme.

Har du lyst til å delta i nettverket SAMMEN?

Andre aktiviteter

Flere frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter, møteplasser og støttespillere for personer som opplever negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og/eller tvangsekteskap.

Les mer om tilbudene: