Start med åpne spørsmål - innledende kartlegging

Personer som henvender seg tenker ofte ikke på det de opplever som vold. I den første samtalen kan du stille åpne, utforskende spørsmål om hva som har skjedd og hvorfor hun eller han tok kontakt med krisesenteret:

 • Hva gjorde at du tar kontakt med krisesenteret akkurat nå?
 • Hva opplever du som frustrerende eller vanskelig?
 • Hva skjer/skjedde, helt konkret?
 • Hvem er du redd for?
 • Hvorfor er du redd?
 • Hvordan reagerer du/hva gjør du i slike situasjoner?
 • Bor du sammen med noen eller alene?
 • Har du barn? Hvor er barna nå?
 • Hva frykter du kan skje hvis du drar hjem nå?
 • Hva ønsker du at krisesenteret skal hjelpe deg med?

"Jeg tenkte: Hvis jeg ikke gjør noe nå, så går det galt. Da dør jeg."

Spør om vold og trusler

Med utgangspunkt i det hun eller han forteller, kan du følge opp med mer konkrete spørsmål om vold og trusler og om utøver underveis i samtalen, for å få bedre oversikt over situasjonen.

Mange tenker ikke om det de opplever som vold, eller skammer seg over å være utsatt og finner det vanskelig å snakke om. Du kan derfor be personen som henvender seg om å fortelle om konkrete hendelser og hvem som er involvert, uten å bruke begreper som «vold», «utøver», «overgriper» etc.

Les mer om utfordringer i kartlegging av vold og trusler.

I løpet av samtalen er det viktig at du får oversikt over:

 • Hvem er voldsutøver? Er det en eller flere utøvere?
 • Vet hun/han at du søker hjelp på krisesenteret?
 • Har politiet vært involvert før eller nå? Kjenner politiet til volden?
 • Har volden eskalert den siste tiden?
 • Hvor skjer volden (kun i private settinger, eller også med andre til stede)?
 • Hva frykter hun/han i verste fall kan skje med deg?
 • Har hun/han vært redd for sitt eget liv?
 • Er det barn hos voldsutøver nå?
 • Opplever hun/han at voldsutøver har psykiske problemer?
 • Vet vedkommende om voldsutøver har tilgang til våpen?
 • Er voldsutøver ruset under volden?
 • Er det flere i familien som støtter bruken av vold?

Dersom brukeren forteller om nylig voldtekt, er det viktig at du vurdere om du skal henvise han eller henne til overgrepsmottaket for sporsikring.

Dersom det er flere voldsutøvere, og volden støttes av flere i familien, kan det dreie seg om æresrelatert vold. Dette kan spille inn på hvilken risiko vedkommende er stilt overfor.

Les mer om kartlegging av æresrelatert vold.

Kartleggingen ved første henvendelse skal først og fremst danne grunnlag for å vurdere hvilken hjelp den som henvender seg trenger, og om hun/han trenger beskyttelse i krisesenterets botilbud eller ikke. Videre kartlegging av volden kan gjøres på et seinere tidspunkt.

Publisert 31. oktober 2017
Oppdatert 30. januar 2019