Kartlegging av æresrelatert vold

1. Innledende kartlegging

 • Hva gjorde at du tar kontakt med krisesenteret?
 • Har det skjedd noe spesielt akkurat nå, som gjorde at du tar kontakt? (rømt hjemmefra? kastet ut hjemme?)
 • Er du redd for noen? Hvem? Hva gjør at du er redd nå?
 • Hvem utøver press, trusler, kontroll, vold? En eller flere?
 • Støttes volden av flere i familien?
 • Bor du alene eller sammen med noen?
 • Kjenner du til planer i familien om utenlandsreiser?
 • Hva frykter du kan skje hvis du drar hjem nå? Hvem frykter du?
 • Har du søkt hjelp på krisesenter tidligere?
 • Vet andre i familien at du oppsøker krisesenteret?
 • Hva ønsker du at krisesenteret skal hjelpe deg med?

2. Systematisk kartlegging

Volden

 • Hvilke typer vold blir du utsatt for? (gi konkrete eksempler på fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk, kontroll og isolasjon, digitale vold/ kontroll ved hjelp av digital kommunikasjon, se Temaer i kartlegging av vold).
 • I hvilke situasjoner skjer volden? Hvorfor skjer volden?
 • Når skjer volden? Hvor ofte?
 • Er du utsatt for sterk kontroll hjemme?
  • Hva tenker familien din er et godt liv for deg?
  • Er det strenge regler for hva du kan gjøre og ikke?
  • Hva kan du bestemme selv?
   • Kan du bestemme hva du skal gjøre på fritiden?
   • Hvem du vil være sammen med?
   • Får du ha venner? Velge venner selv?
   • Hvilken utdanning du skal ta?
  • Har du kontroll over egen telefon og PC?
  • Kontroll over egen økonomi?
  • Får du gå ute uten følge av andre?
  • Er det noen som følger med på hva du gjør på skolen?
  • Får du lov til å ha kjæreste?
  • Tilpasser du deg familien din for å unngå konflikter og vold?
  • Hva skjer hvis du ikke følger reglene i familien? (represalier/straff?)
  • Har kontrollen blitt strengere i det siste?
 • Er det planlagt at du skal gifte deg? Frykter du at du skal bli presset eller tvunget til å gifte deg? Hvis ja:
  • Når? Hvor? Hvem? (familie?)
  • Har du sagt fra om at du ikke vil gifte deg?
 • Er det laget avtale om ekteskap?
  • Er du forlovet?
  • Hvem har bestemt at du skal gifte deg?
  • Er du religiøst gift?
 • Hvis personen er gift:
  • Har du blitt presset eller tvunget til å gifte deg? Hvis ja:
   • Når? – Hvor? – Med hvem (slekt?)
   • Hvor bor han/hun du er gift med?
   • Hvem bestemte at du skulle gifte deg?
   • Ga du uttrykk for at du ikke ville gifte deg?
  • Får du lov til å skille deg?
  • Er ekteskapet registrert i Norge eller utlandet?
  • Har han/hun du er gift med søkt om familieinnvandring til Norge?
 • Hva kan skje hvis du bryter reglene i familien?
  • Truet med å bli utstøtt av familien?
  • Isolert hjemme?
  • Bli tatt med til utlandet mot din vilje?
  • Bli gift mot din vilje?
 • Hva tenker du er det mest alvorlige som har skjedd?
 • Har du vært redd for ditt eget liv?

Utøvere

 • Hvem støtter at det utøves press, trusler, kontroll, vold? (spør konkret om ulike familiemedlemmers rolle)
 • Hvor bor voldsutøverne?
 • Er det noen i familien som ikke støtter volden? Hva slags forhold har du til dem (evt. støttepersoner/ressurspersoner?)

Oppvekst/tidligere vold

 • Har du vært utsatt for vold i oppveksten? Spør konkret om ulike typer (psykisk vold, fysisk vold, streng negativ sosial kontroll, trusler, press tvang til tvangsekteskap, etc.)
 • Hva var årsaken til at volden skjedde? Når skjedde det? Hvor ofte?
 • Hvem utførte /trusler/kontroll/vold?
 • Har du tidligere oppholdt deg i utlandet mot din vilje?
 • Har noen tidligere utøvd vold mot andre i familien?
 • Er det noen i familien din som er tvangsgiftet? Tatt med til utlandet mot sin vilje?
 • Er det andre i familiemedlemmer som har hatt konflikter med/har brutt kontakten med familien (og for eksempel søkt hjelp på krisesenter)?

Familie/slekt

 • Migrasjonshistorikk:
  • Hvor vokste foreldrene dine opp?
  • Botid i Norge
 • Familiesituasjon:
  • Hvem består familien av?
  • Andre slektninger som bor i Norge? Andre land?
  • Slekt i opprinnelseslandet? Hvem? Har familien hyppig kontakt?
  • Hvem bestemmer over hvem i familien i Norge og i utlandet?
  • Hvilken posisjon har familien i miljøet? Har familien stort nettverk?
 • Har du søsken som bor hjemme (kjønn, alder)?
  • Hvordan er situasjonen for dem?
  • Risiko for å bli tatt med til utlandet?
 • Er familien din opptatt av ære?
  • Blir jentene og guttene i familien behandlet forskjellig?
  • Hvem kjenner til konflikten med familien?
  • Kjent for familiens nettverk/miljø?
  • Kjent for storfamilie i opprinnelsesland?
  • Blir noen i familien din utsatt for press eller trusler fra andre slektninger og/eller miljø på grunn av det som har skjedd?
 • Har du kontakt med noen i familien nå?
 • Ønsker du kontakt med noen i familien? Nå eller på sikt?

Oppholdsstatus (hvor?)

 • Oppholdstillatelse i Norge?
 • Statsborgerskap

Utenlandsreiser

 • Er det planer om at du eller familien din skal reise til utlandet?
 • Frykter du at du vil bli tatt med til utlandet mot din vilje? Hvis ja:
  • Hvor?
  • Når?
 • Hva frykter du kan skje med deg i utlandet? (ny vold? bli giftet bort? holdt tilbake? bli fratatt pass/penger, etc.)

Nettverk

 • Har du kjæreste? Hvis ja:
  • Hvem? Bakgrunn?
  • Vet noen i familien om dette? Aksepterer familien kjæresten?
  • Går det rykter om at du har kjæreste?
  • Er han/hun en støtte for deg? Konflikter? Hvor lenge har forholdet vart? Fremtidsplan? Kjenner han/hun situasjonen din hjemme?
 • Har du noen gode venner du stoler på?
  • Kjenner de familien din?
  • Kjenner de situasjonen din hjemme?
 • Er det noe i familien som støtter deg?
 • Andre ressurspersoner?

Seksuell orientering

Innled gjerne om at utfordringer knyttet til seksuell orientering kan føre til konflikter i forholdet til familien, og at det er lov å elske den man vil.

 • Tror eller vet du at du er homofil/ lesbisk/ bifil eller har en annen seksuell orientering?
 • I tilfelle, vet familien din om dette?
 • Hvis ikke, hva frykter du kan skje hvis de får vite det?

Kontakt med hjelpeapparatet

 • Kontakt med hjelpeapparatet nå? (evt. kontaktpersoner)
 • Vet du om politiet, barneverntjenesten, helsetjenester eller andre r har vært involvert tidligere?

Skjema versjon 21.12.18