Snakk om at krisesenteret har skjermet adresse

En del krisesentre har skjermet adresse, noe som kan være svært vanskelig for barn, særlig i skolealder. Barna kan oppleve det krevende å skjule for klassekamerater og venner hvor de oppholder seg, og kan føle at de tvinges til å lyve.

Kilder for artiklene om oppfølging av barn.

At krisesenteret har skjermet adresse kompliserer barnas kontakt med klassekamerater, venner og andre under oppholdet. Samtidig befinner barna seg i en situasjon hvor de kan ha særlig behov for slike støttespillere. Det er derfor viktig at du tar opp dette i samtalene med barnet.

Barnet trenger konkret og tilpasset veiledning, ofte gjennom gjentatte samtaler, om hva skjermet adresse innebærer og hvordan det i praksis kan håndteres. Dette kan gi barnet en opplevelse av kontroll og mestring, noe som er sentralt for å opparbeide trygghet. Forklaringen må være tilpasset alder og forståelse.

 • Forklar hvorfor krisesenteret har skjermet adresse
 • Forklar hva skjermet adresse betyr i praksis.
  • Hva er hemmelig og hva er ikke hemmelig?
  • Er det kun selve adressen som er hemmelig, eller kan barnet si at det er på krisesenter uten å oppgi adresse?
  • Er selve oppholdet også hemmelig?
 • Gå konkret gjennom hva barnet kan snakke om og med hvem
 • Lytt til hvordan barnet opplever det å hemmeligholde adressen og gi svar på spørsmål
 • Hjelp barnet med å finne konkrete strategier for å håndtere situasjonen