Digital sikkerhet

Digital kommunikasjon kan være en stor risiko. Ved ankomst til krisesenteret bør du alltid informere beboeren om risiko knyttet til: 

  • at voldsutøver kan ta kontakt via telefon, tekstmeldinger, epost, sosiale medier, etc.
  • at den utsatte kan spores gjennom telefon, sosiale medier/internett, GPS, VISA-kort, i offentlige registre eller andre datasystemer.

Sikkerhetssjekk av telefon, nettbrett og datamaskin

Gjør en sikkerhetssjekk i fellesskap av telefon, nettbrett og datamaskin så raskt som mulig etter ankomst.

  • Informere om mulighetene for at han eller hun spores eller avlyttes gjennom GPS-funksjoner, tvillingkort eller andre tekniske hjelpemidler knyttet til telefon, nettbrett, datamaskin eller bil.
  • Slå av eventuelle sporings- og avlyttingsfunksjoner.
  • Få oversikt over brukerens tekniske kunnskap og evne til å beskytte seg mot digital kontroll og sporing.
  • Få oversikt over utøvers kompetanse og kapasitet til digital kontroll og sporing. Kan vedkommende (eller noen som kan hjelpe han eller hun) ha tilgang til offentlige registre eller andre datasystemer?
  • Anbefale at bruker er svært forsiktig ved bruk av Facebook eller andre sosiale medier: ikke legge ut bilder, statusoppdateringer, «innsjekkinger» eller andre spor av hvor de befinner seg
  • Hvis bruker har bil, skru av eventuelle GPS-funksjoner.
  • Vurder om det er behov for ny telefon (med kontantkort) og telefonnummer.