Anbefalt lesning

Van der Weele, J. og With, A. (2008) Sommerfuglkvinnen – et kurshefte for kvinner som lever vanskelige liv. Kommer i nytt opplag på Modum bads nettbutikk i 2018.

Fersnes, Gro (2014) Reaksjoner og stabiliseringsarbeid etter voldtekt, i Narud, Kjersti (red.) Vold mot kvinner. Oslo: Cappelen Damm undervisning, side 189 – 210.

Allen, M. (2011) Narrative Therapy for Women Experiencing Domestic Violence. Supporting Women's Transitions from Abuse to Safety. London and Phildelphia: Jessica Kingsley Publishers

Jonassen, W. og Skogøy, E. (2010) «Et hjem for oss, et hjem for deg …» En studie om endring i brukersammensetning og bruk av krisesentrene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Andre kilder

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Tilbake til artikkel om bearbeidende samtaler