Walker, Lenore  E. A.  (1994) Abused Women and Survivor Therapy .

Making Waves (2017) Godt krisesenter – sluttbrukersynspunkter for videreutvikling av krisesentertilbudet. Upublisert rapport til Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet.

Illustrasjon av voldssyklusen