Etter oppholdet

Beboere på krisesenter har ofte behov for hjelp over lengre tid- også etter at oppholdet er over.