Tilskudd

Deltasenteret deler årlig ut midler til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming. 

Haakon Aspelund
Haakon Aspelund
Seniorrådgiver

Tlf: 466 19 835
Publisert 05. mars 2015.
Oppdatert 22. mai 2017.