Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder 

Publisert 27. juli 2016.
Oppdatert 08. januar 2018.