Meld deg på til konferanse om universell utforming og hverdagsteknologi

Hvordan kan ny teknologi bidra til økt likestilling, samfunnsdeltakelse og selvstendighet?Den 20. juni blir det nordisk konferanse om universell utforming og hverdagsteknologi i Oslo.

Konferansen vil belyse hvilke muligheter ny teknologi kan gi hver enkelt og hvordan utvikle de gode løsningene.

Konferansen vil også diskutere hvilke utfordringer vi kan stå sammen om i Norden for å skape inkluderende samfunn fremover.

Konferansespråket er engelsk.

Gå til konferansens hjemmeside for mer informasjon og påmelding.

Publisert 03. mai 2017.
Oppdatert 03. mai 2017.