Lurer du på hva som er forskjellen på tilgjengelighet og universell utforming? Da er du ikke alene. Her får du en forklaring.

Begge begrepene ”tilgjengelighet” og ”universell utforming” handler om at miljøet vi har rundt oss utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne får delta.

Fagfeltet er mye preget av idealer, og med ”tilgjengelige løsninger” tenker de som skiller mellom begrepene, gjerne på svakere eller dårligere løsninger der man har satset på særløsninger for funksjonsnedsatte. Et eksempel er en rullestolheis.

Universell utforming handler i stedet om løsninger som kan brukes av alle. Altså løsninger som er universelle.

Nettopp gjennom at alle kan bruke disse løsningene, bidrar de til inkludering. De blir inkluderende. Et eksempel er en heis  som benyttes av både rullestolbrukere og alle andre. Eller en brødkniv som fungerer godt både for den som er svak i hånden og for alle andre.

Idealet er derfor universelt utformede løsninger, framfor tilgjengelige løsninger.

Begrepet universell utforming er de siste årene blitt benyttet stadig mer i utredninger og rapporter, og når politikk skal vedtas. Dette handler om idealer og ideologi.

Her på nettsidene Universell utforming kan du ofte se begrepet ”tilgjengelig” benyttet, uten at vi dermed tenker på en dårligere løsning enn en universelt utformet løsning. Begrepet kan nemlig også brukes rett og slett for å skape et variert – og dermed mer tilgjengelig – språk.

Fortsatt forvirret? For å gjøre det enda litt vanskeligere, så tar vi med at i utlandet kan du støte på helt andre begreper enn i Norge. Noen slike engelske begreper er ”Inclusive Design” (inkluderende design), ”User oriented design” (brukerorientert design) og ”Design for all” (design for alle). Men som en tommelregel kan du anta at brukerne av disse begrepene tenker på universell utforming.