Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til samlivskurs for førstegangsforeldre

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen.

Rapportering

Frist

Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2021: Så snart tiltaket er gjennomført, og senest 15. februar 2022.

Dersom du har fått innvilget utsatt gjennomførings- og rapporteringsfrist, vil det være den nye fristen som gjelder.

Hva skal vi rapportere på?

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, måloppnåelse og eventuelle avvik.

  • Regnskap for kurset, som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, skal legges ved.
  • Regnskapet skal være revidert. Revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet, og gjelde for hele prosjektperioden.
  • Mottar dere kr. 200 000 eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Mottar dere flere tilskudd fra tilskuddsordningen, gjelder revisjonsplikten når samlet tilskuddsbeløp er kr. 200 000 eller mer. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av Bufdir skal følges. Se informasjon til revisor om krav til revisjonen.
  • Er samlet tilskudd lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiebånd til personer som har jobbet direkte med tiltaket.
  • Dere skal også legge ved en erklæring fra kursleder om at kurset er holdt: last ned skjema på bokmål / last ned skjema på nynorsk

Rapporten må signeres av daglig leder eller styreleder. Eventuelt kan rapporten signeres av en annen som styret har gitt fullmakt til.

Hvordan rapportere?

Rapportér i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Regelverk

Regelverk for tilskuddsordningen 2021

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Kontakt

Saksbehandler

Ida Kahlbom
E-post: ida.kahlbom@bufdir.no
Telefon: 466 15 893

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580