Tid:
31 oktober 2019 09:00 - 17:00
Sted:
Oslo kongressenter

"Kunnskapsutvikling gjennom samarbeid og innovasjon"

Hvordan kan samarbeid, innovasjon og ledelse bidra til å løse oppgavene i fremtidens barnevern? Dette er temaet for Nasjonale barnevernskonferanse 2019.

Konferansen er en viktig møteplass for deg som er opptatt av dialog, erfaringsutveksling og utvikling i norsk barnevern.

Foreløpig program:

  • Del 1 av konferansen har temaet innovasjon, samarbeid og ledelse. Vi får besøk av flere sterke foredragsholdere, blant annet Linda Lai, som er professor i ledelse og organisasjonspsykologi.
  • I tillegg kommer flere dyktige representanter fra fagfeltet, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samt bruker- og interesseorganisasjoner med fersk kunnskap fra barnevernsfeltet.
  • Del 2 av konferansen er innrettet som en posterkonferanse. Flere innledere presenterer sitt arbeid eller prosjekt med en plakat og et kort innlegg. Bufdir vil med dette legge til rette for at flest mulig kan høre mest mulig om aktuelle temaer, samt åpne for dialog og erfaringsutveksling. Hovedkategoriene for posterkonferansen er «Tiltaksutvikling», «Barnevern og psykisk helse» og «Fosterhjem».

Posterkonferanse er en god mulighet til å vise frem et arbeid eller prosjekt. Ønsker din organisasjon å delta med en poster? Les mer og send oss en søknad  

Endelig program sendes ut innen 15. september.

Bufdirs Nasjonale barnevernskonferanse er for ledelse på alle nivåer i kommunalt og statlig barnevern, samt ledere i ideelle barnevernsorganisasjoner. Andre interesserte er også velkomne. Vi anbefaler å sende flere personer fra hver arbeidsplass for at dere skal få fullt utbytte av poster-presentasjonene.

Påmelding:

Sikre deg plass på årets viktigste barnevernskonferanse. Påmeldingsfrist: 30. september

Praktisk informasjon:

  • Pris: 950,-
  • Hver enkelt deltager bestiller reise og overnatting selv.
  • Det er mulig å søke om å få refundert deler av reiseutgiftene. Frist: 10. november 2019. Søknad sendes til: post@bufdir.no. De tre nordligste fylkene vil bli prioritert.