Oversikt over direktørgruppa i Bufdir

Mari Trommald, direktør i Bufdir

Mari Trommald, direktør

E-post: Mari Trommald

Telefon: 466 15 152 (Forkontor)

 Pressebilete

 

 

  

Aud Lysenstøen

Aud Lysenstøen, assisterande direktør

E-post: Aud Lysenstøen

Telefon: 975 48 649

 

  

 

 

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

Elisabeth Ørving, kommunikasjonsdirektør

E-post: Elisabeth Ørving

Telefon: 905 36 135

 

 

 

 

Kjetil Ostling, foto: Tine Poppe
Kjetil Ostling, direktør - Barnvernsavdelinga

E-post: Kjetil Ostling

Telefon: 90 15 9042

 

  

 

 

Wenche Mobråten

Wenche Mobråten, direktør - Avdeling for familie, førebygging og kommunesamarbeid

E-post: Wenche Mobråten

Telefon: 466 16 098

 

 

Anna Bjørshol

Anna Bjørshol, direktør Avdeling for rettferd og inkludering

E-post: Anna Bjørshol

Telefon: 466 15 153

 

 

 

 

Jan Kato Fremstad

Jan Kato Fremstad,  direktør - HR

E-post: Jan Kato Fremstad

Telefon:  971 71 957

 

 

 

 

Harald Hegerberg

Harald Hegerberg,  direktør - IKT

E-post: Harald Hegerberg

Telefon:  982 38 735

 

Oversikt over direktørar i Bufetat

Ingrid Pelin Berg

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Region aust

E-post: Ingrid Pelin Berg

Telefon:  466 15 059

 

 

 

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør Region nord

E-post: Pål Christian Bergstrøm

Telefon: 466 15 502

 

 

 

Jonny Berg

Jonny Berg, regiondirektør Region Midt-Norge

E-post: Jonny Berg

Telefon: 466 17 438

 

 

 

Ellen Ølness Nadim

Ellen Ølness Nadim, regiondirektør Region sør

E-post: Ellen Ølness Nadim

Telefon: 466 17 727

 

 

 

Marianne Kildedal, fungerende direktør i Bufetat, region vest
Marianne Kildedal, regiondirektør Region vest (fung.) 

E-post: Marianne Kildedal

Telefon: 450 65 450

 

 

 

Henning Østrem

Henning Østrem, direktør - Bufetat Senter for administrasjon og utvikling, BSA

E-post: Henning Østrem

Telefon:  917 76 263

Publisert 18. mai 2015.
Oppdatert 24. april 2017.