Grue, Lars

Denne rapporten er først og fremst skrevet for dere som blir mor eller far til et barn med en fysisk funksjonsnedsettelse. De temaene som tas opp, er likevel såpass generelle at også foreldre til barn med andre typer funksjonsnedsettelser kan ha nytte av den. Grunntonen i boken er at selv om foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne vil møte en rekke utfordringer, er det løsninger på de fleste, og man vil kunne leve et rikt og godt liv med et barn som ikke er som de fleste andre barn. Og – ikke minst – barnet vil kunne leve et rikt og godt liv. I tillegg til foreldre og annen familie vil rapporten være nyttig for dem som i kraft av sitt yrke kommer i kontakt med barna og deres familie. Dette gjelder eksempelvis ansatte i helsevesenet, NAV, barnehagen, skolen og i frivillige organisasjoner. Hvor bra eller dårlig barna og deres foreldre kan ha det i livet de lever, er langt på vei avhengig av hvordan de blir møtt av dem som skal bistå barna og familiene deres. Rapporten vil også være nyttig for studenter i utdanninger som vil føre dem i kontakt med barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

128 s., utgitt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2011.