Pettersen, Karen-Sofie

Ved utgangen av 2009 hadde 124 kommuner etablert kommunale oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn. Kartleggingen viser variasjoner mellom de ulike oppreisningsordninger, både med hensyn til organisering og innretning. De fleste oppreisningsordninger har en varighet på to år. Med ett unntak er alle oppreisningsordninger organisert rundt et sett av vedtekter som angir formål, saksbehandling og hvilke kriterier som skal legges til grunn ved behandling av søknad om oppreisning. Flertallet av oppreisningsordningene har utvalg som treffer vedtak om oppreisning. gjennom oppreisningsordningene tar kommunene moralsk ansvar og gir en unnskyldning til personer som har opplevd overgrep og omsorgssvikt mens de sto under offentlig omsorg

57 s., utgitt av UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi i 2010.